Wizyta Dyrektora Departamentu Adaptacji Zmian klimatu i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w IETU

Pan Paweł Jaworski – Dyrektor Departamentu Adaptacji Zmian klimatu i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 24 czerwca br. był gościem IETU. Podczas spotkania Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu zaprezentowali obszary badawcze oraz osiągnięcia z nimi związane, a także realizowane zadania w ramach prowadzonych projektów.

Pan Paweł Jaworski – Dyrektor Departamentu Adaptacji Zmian klimatu i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 24 czerwca br. był gościem IETU. Podczas spotkania Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu zaprezentowali obszary badawcze oraz osiągnięcia z nimi związane, a także realizowane zadania w ramach prowadzonych projektów.

W czasie wizyty Pan Dyrektor rozmawiał z Dyrekcją i pracownikami IETU nt. bieżących wyzwań i działań Instytutu, zapoznał się z prowadzonymi działaniami w głównych obszarach badań i wdrożeń IETU, stanowiskami badawczymi, oraz prowadzonymi projektami. Przedstawiono działania IETU w zakresie: adaptacji do zmian klimatu, w tym dotyczące opracowywania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu i wyznaczania Powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła, czy wprowadzania w przestrzeń miejską rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury opartej na naturze (NBS), w ramach projektu UPSURGE. Zaprezentowano funkcjonowanie inteligentnego modułu zielonej infrastruktury miejskiej wypracowanego w projekcie Mod4GrIn.

Osiągnięcia i prace w zakresie biotechnologii środowiskowej przedstawione zostały w laboratorium mikrobiologicznym. Rozmawiano o weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), jak również i o analizach strategicznych, politykach środowiskowych, analizach cyklu życia i transformacji energetycznej, dot. gospodarki zasobami i odpadami GOZ.

Pan Dyrektor zapoznał się także z działaniem infrastruktury IT i serwerowni oraz zakresem badań i analiz prowadzonych przez Centralne Laboratorium IETU .

W ramach badań nad zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi i ich fitoremediacją pokazane zostały fitotron oraz poletka badawcze, na których prowadzone są badania nad roślinami energetycznymi na glebach marginalnych, a także związane z bioróżnorodnością muraw.

Przedstawiono również efekty inwestycji, która objęła termomodernizację budynku Instytutu oraz instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, wpływające na obniżenie kosztów utrzymania obiektu i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w IETU oraz zapoznanie się z naszymi badaniami i działaniami.

 


do góry