Kolejne spotkanie informacyjne Górnośląskiego Związku Metropolitalnego poświęcone adaptacji do zmian klimatu

W Górnośląskim Związku Metropolitalnym z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Środowiska odbyło się kolejne spotkanie poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu (MPA). Eksperci z IETU i firmy konsultingowej ARCADIS podsumowali dotychczasowy przebieg prac nad przygotowaniem MPA, w tym roboczych warsztatów. IETU i ARCADIS w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” współpracują z 16 miastami województwa śląskiego przygotowując miejskie plany adaptacji.

Drugie spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego poświęcone Miejskim Planom Adaptacji do zmian klimatu (MPA) odbyło się 13 czerwca br. W województwie śląskim miejskie plany adaptacji powstają dla 16 miast – Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca (we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) oraz Bielska Białej, Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Jaworzna, Rybnika, Tychów i Zabrza (we współpracy z ARCADIS Sp. z o.o.).

W spotkaniu uczestniczył Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska.

Eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy konsultingowej ARCADIS przedstawili wyniki analizy czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych jako zagrożeń dla miast województwa śląskiego oraz podsumowali dotychczasowy przebieg prac nad przygotowaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, w tym roboczych warsztatów.

Analiza historycznych danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat (1981-2015) wykazała, że najbardziej istotnymi dla miast województwa śląskiego czynnikami klimatycznymi są wysokie temperatury, ulewne deszcze, silne wiatry i burze. – poinformowała dr Janina Fudała z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Wzrasta liczba fal upałów z temperaturą powyżej 30°C oraz trwają one dłużej. Zwiększa się również liczba dni suchych z temperaturą powyżej 25°C. Te parametry analizowane w ostatnich 35 latach mają tendencję rosnącą, czyli wzrasta częstotliwość ich występowania i nasila się intensywność poszczególnych zjawisk.

Do tej pory w 15 miastach przeprowadzono warsztaty robocze, podczas których przedstawiciele urzędów miast wspólnie z ekspertami analizowali zebrane informacje w celu określenia wrażliwości na zmiany klimatu poszczególnych sektorów miasta i wyboru czterech o największej wrażliwości.

Po warsztatach było możliwe dokonanie podsumowania wyboru czterech najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów i określenie, które sektory były wybierane najczęściej. Z analizy wyników przeprowadzonej przez zespoły eksperckie wynika, że najczęściej wybieranymi sektorami były: gospodarka wodna, zdrowie publiczne, transport i energetyka – podkreśla dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Dla dalszych prac nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu konieczna jest ocena przygotowania miasta do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, określana jako potencjał adaptacyjny, którą obecnie finalizują eksperci. Podstawą oceny są analizy danych i informacji z ostatnich 5 lat.

 


do góry