Szkolenie z możliwości pozyskania dofinansowania na weryfikację innowacyjnej technologii w ramach ETV EU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce:

  • Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
  • Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a, sala 102) w dniu 6 lipca 2017 roku, w godz. 9:00 - 14:00 (rejestracja od 8:30).

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z Programem priorytetowym oraz wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków. Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu przedsiębiorców zainteresowanych weryfikacją technologii środowiskowych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 lipca do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Program szkolenia

Od lipca 2016 przy IETU działa Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTŚ-IETU), oferująca usługę weryfikacji sprawności nowatorskich rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z Programem Weryfikacji Technologii ŚrodowiskowychUnii Europejskiej (EU ETV). Weryfiakcja EU ETV ułatwia znacząco wdrażanie i komercjalizację ekoinnowacyjnych technologii zarówno na rynku krajowym, Unii Europejskiej jak i globalnym.

do góry