Konferencja EKOSFERA na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, 23-25 października

Zapraszamy na panel „Gospodarka w obiegu zamkniętym”, w ramach którego przedstawione zostanie zagadnienie „Wielokrotnego/cyrkularnego użytkowania terenów w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Panel „Gospodarka w obiegu zamkniętym” odbędzie się 25 października br. podczas konferencji EKOSFERA na Targach POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu, pawilon 15, poziom 0, sala C, godzina 10.00.

Poruszone zostaną trzy zagadnienia:

  • Gmina w obiegu zamkniętym – studium przypadku
  • Wielokrotne/cyrkularne użytkowanie terenów w gospodarce o obiegu zamkniętym
  • Ekomariny jako symbioza turystyki i gospodarki odpadami

Gospodarzem części dotyczącej „Wielokrotnego/cyrkularnego użytkowania terenów w gospodarce o obiegu zamkniętym” będzie Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Teren jest podstawowym zasobem i przedmiotem działań w szeroko pojętej gospodarce przestrzennej. Stanowi jedno z najcenniejszych dóbr umiejscowionych w różnych kontekstach przestrzennych, własnościowych, symbolicznych. Teren jest rozumiany jako zasób skończony, jedynym sposobem traktowania terenu w kategoriach  zasobu odnawialnego jest jego wielokrotne użytkowanie.

W trakcie panelu zostaną omówione projekty, w których jednym z zagadnień było wielokrotne/cyrkularne użytkowanie terenów w gospodarce o obiegu zamkniętym:

  • CircUse Circular Flow Land Management (2013), Program Interreg Central Europe
  • LUMAT – Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich (2016-2019), Program Interreg Central Europe
  • INSPIRATIONIntegracja badań w gospodarce przestrzennej, wykorzystywaniu terenów i zarządzaniu glebą (2017), Program Horyzont 2020:
  • Projekty rewitalizacji dla obszaru Aglomeracji Górnośląskiej

Prelegenci:

  • dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, ekspert Politechniki Śląskiej, architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, rewitalizacja urbanistyczna, tereny i obiekty poprzemysłowe
  • dr inż. arch. Justyna Gorgoń, ekspert Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, przekształcenia środowiska zurbanizowanego

EKOSFERA towarzysząca Targom POL-ECO SYSTEM 2018 to sesje, panele, debaty, wystawy oraz wykłady i szkolenia dla tych wszystkich, którzy chcą się zapoznać się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w wydarzeniach EKOSFERY przedstawicieli samorządów i administracji publicznej, firm i instytucji działających w branżach związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, zakładów przemysłowych.

Głównymi organizatorami konferencji EKOSFERY są Ministerstwo Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zapraszamy do udziału w panelu IETU oraz pozostałych wydarzeniach targowych.

Program konferencji Ekosfera

Program Targów POLECOSYSTEM 2018

Więcej informacji o Targach POLECOSYSTEM


do góry