Konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa na finiszu

Cykl regionalnych konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa zakończyła konferencja, która odbyła się 17 października 2018 w Warszawie. Obecnie trwa opracowywanie zgłoszonych do projektu PSP propozycji i wyciąganie wniosków, a konferencja była ostatnią okazją do uczestnictwa w tego typu dyskusji.

Podczas konferencji omówiono głosy zebrane dotychczas oraz przedstawiono programy wykonawcze lub koncepcje programów wykonawczych, które będą przygotowywane i realizowane w przyszłości w ramach prowadzenia polityki surowcowej.

Do końca roku planowane jest przygotowanie końcowej wersji Polityki Surowcowej Państwa, w której zostaną uwzględnione zgłoszone uwagi. Zatwierdzenie PSP jako dokumentu strategicznego planowane jest w I półroczu przyszłego roku. Zapowiedziano również ogłoszenie konkursów na programy wykonawcze do PSP.

W konferencji wziął udział dyrektor IETU Skowronek.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest racjonalne zarządzanie/gospodarowaniem powierzchnią ziemi – podkreśla dr hab. inż. Jan Skowronek. – Tereny poprzemysłowe to zazwyczaj obszary bogate w infrastrukturę, co znacznie ułatwia wprowadzenie na nie nowej działalności. Celowe byłoby przedefiniowanie części filaru III PSP. Może potrzebny jest nowy filar w projekcie PSP – „Gospodarka (zarządzanie) powierzchnią ziemi”? W takim filarze znalazłaby też swoje miejsce wzmiankowana w projekcie problematyka doskonalenia technik rekultywacji i remediacji, uwzględniających zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. Przywracanie wartości terenom poprzemysłowym, zdegradowanym, porzuconym sprawia, że przestrzeń staje się zasobem odnawialnym.

Więcej informacji: www.psp.mos.gov.pl

W ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji społecznych projektu Polityki Surowcowej Państwa odbyło się dotąd w różnych miastach Polski 11 regionalnych konferencji konsultacyjnych. Miały one charakter paneli dyskusyjnych, w których swoje opinie prezentowali przedstawiciele przedsiębiorstw, urzędów, uczelni wyższych i wielu innych instytucji. Głos mieli okazję zabrać także wszyscy zainteresowani uczestnicy. Konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem – przez ponad pół roku wzięło w nich udział około 2000 osób.

Nadal można zgłaszać propozycje elektronicznie na adres

 

Warto przeczytać

W kolejnych numerach dwumiesięcznika Polityka Surowcowa opublikowane zostały artykuły przygotowane przez pracowników IETU. Zapraszamy do lektury.

FILARY POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA:

FILAR I. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne
FILAR II. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi
FILAR III. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja
FILAR IV. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa
FILAR V. Uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa
FILAR VI. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych
FILAR VII. Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa
FILAR VIII. Ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo
FILAR IX. Usprawnienie systemu podatków i danin


do góry