Konferencja Innowacyjna Gmina 2019, Warszawa – Inteligentny rozwój

Podczas konferencji poruszono tematy, które są obecnie bardzo ważne dla samorządów z punktu widzenia wypełniania obowiązków ustawowych gmin m.in. skutki zmian klimatu i proces adaptacji, ograniczanie emisji CO2 dzięki wzrostowi efektywności energetycznej i elektromobilności, rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W konferencji udział wzięła dr inż. arch. Justyna Gorgoń, ekspert  IETU w zakresie przekształceń środowiska zurbanizowanego.

Dziewiąta edycja konferencji Innowacyjna Gmina odbyła się 17 czerwca br., w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą rozwoju gmin. Eksperci zaprezentowali m.in. problematykę adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej i elektromobilności jako sposób na ograniczenie emisji CO2 oraz rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i finansowanie inwestycji w ramach PPP. W trakcie konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów:

  • Wyzwania polskich miast w związku ze zmianami klimatu. Jak możemy wykorzystać zmiany klimatu? Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju.
  • Jak ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 w gminie? Jaką drogę wybrać?
  • Możliwości finansowania inwestycji w gminach w ramach PPP. Wady i zalety projektów. Jakiego wsparcia potrzebują partnerzy?

W panelu dyskusyjnym „Wyzwania polskich miast w związku ze zmianami klimatu” uczestniczyła dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU, a także dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis, Barbara Rajkowska, Kierownik Projektu 44 MPA, Instytut Ochrony Środowiska, Krzysztof Kutek, Kierownik Pionu Wody, Arcadis oraz dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy. Czy na skutki zmiany klimatu można się przygotować? Co trzeba zmienić w polityce przestrzennej i funkcjonowaniu systemów miejskich? Czy polskie miasta są przygotowane na zmiany klimatu? Czy procesy rewitalizacji obszarów miejskich mogą wzmocnić odporność miast na zmiany klimatu? To tylko niektóre zagadnienia, które w trakcie dyskusji poruszyli eksperci.

Konferencję zakończyły warsztaty „Tylko PPP może nie wpływać na dług publiczny i wskaźnik zadłużenia w JST. Zobowiązania z umów o PPP w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych”

Program konferencji


do góry