Konferencja Miasto 2019

Wyzwania stojące przed miastami, m.in., recentralizacja i kryzys klimatyczny były przedmiotem debaty na XIII Międzynarodowej Konferencji Miasto 2019, która odbyła się we wtorek 29 października w Katowicach. Wśród gości obecny był m.in., europoseł dr Jan Olbrycht, organizator konferencji adresowanej przede wszystkim do osób związanych z samorządem.

Konferencja objęła trzy panele dyskusyjne dotyczące:

  • Miasta Kreatywnego
  • Kryzysu klimatycznego – wyzwania dla miast
  • Miasta wobec kryzysu klimatycznego

Uczestnikami paneli byli prezydenci miast Gdańska, Łodzi, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa oraz przedstawiciele władz miasta stołecznego Warszawy i Wrocławia, którzy przedstawili mechanizmy budowania miasta kreatywnego i występujące ograniczenia, a także strategie miejskie adaptacji do zmian klimatu uwzględniające działania zawarte w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu.
W drugim panelu uczestniczyli eksperci zajmujący się problematyką zmian klimatu, w tym także przedstawiciel IETU – dr Janina Fudała, prof. IETU, którzy uzasadnili występowanie głównych zagrożeń czynników klimatycznych dla miast w perspektywie roku 2030, 2050 i 2100.

Niewątpliwie istotnym wkładem do dyskusji panelowej były wystąpienia zaproszonych gości: Charlesa Landry z Wielkiej Brytanii oraz Sylvii Berndorfer z Austrii (Wiedeń), których wypowiedzi zainspirowały dyskusje panelistów Miasta Kreatywnego oraz Miasta wobec kryzysu klimatycznego.

W kuluarach konferencja została oceniona jako bardzo potrzebna, a planiści przestrzenni wskazali ją jako źródło cennych informacji, do których trudno jest dotrzeć, bo często nie są one dostępne w Internecie ani w publikacjach.

Ważnym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność edukacji, dotyczącej łagodzenia skutków i adaptacji do zmian klimatu, prowadzonej na wszystkich szczeblach systemu nauczania oraz skierowanej do mieszkańców miast.

Więcej informacji o konferencji:

https://dziennikzachodni.pl/...

https://www.portalsamorzadowy.pl/...


do góry