Podsumowanie wyników projektu AMIIGA

W konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych - AMIIGA uczestniczyli Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora IETU ds. Badań i Rozwoju, dr Anna Starzewska‑Sikorska oraz dr hab. inż. Eleonora Wcisło, prof. IETU.

Projekt nawiązywał i rozwijał dorobek projektu FOKS (Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych) w realizacji którego uczestniczył IETU (2008-2012). Obszarem badań na terenie Polski było Miasto Jaworzno - rejon Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A., dla którego opracowano przestrzenny model warunków gruntowo-wodnych, zdefiniowano miejsca najsilniej zanieczyszczone oraz wyznaczono szlaki migracji zanieczyszczeń.

Konferencja podsumowująca wyniki projektu AMIIGA odbyła się 24 i 25 października 2019 w Jaworznie. Pierwszego dnia zaprezentowane zostały wszystkie działania podjęte w ramach projektu u partnerów spoza Polski a drugiego omówiono zadania zrealizowane w Jaworznie.

Projekt AMIIGA (2016-2019) miał na celu usprawnienie procesu zarządzania oraz podejmowania decyzji w zakresie zanieczyszczonych wód podziemnych w skali miejskiego obszaru funkcjonalnego (FUA).
Wykonawcy (12 partnerów oraz 10 partnerów stowarzyszonych) koncentrowali się na wypracowaniu zintegrowanej strategii oceny, rekultywacji i zarządzania jakością wód podziemnych, na podstawie której opracowali siedem „planów operacyjnych” (MAP) dla zdefiniowanych w projekcie miejskich obszarów funkcjonalnych. Plany realizowano jako akcje pilotażowe w krajach partnerów projektu, tj: w Polsce w Jaworznie, Niemczech, Czechach, Słowenii, Chorwacji oraz dwie we Włoszech. Ich celem było zebranie informacji z obszarów o różniących się uwarunkowaniach geologicznych/hydrogeologicznych oraz opracowanie nadrzędnego Planu i Strategii zarządzania wodami podziemnymi.

Więcej informacji o projekcie AMIIGA:

https://www.gig.eu/pl/amiiga

http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/projekty_i_programy/112/projekt_amiiga.html

Strona projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMIIGA.html


do góry