Konferencja – Multiple benefits of biomass crops on marginal land, Katowice 20-21.03.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multiple benefits of biomass crops on marginal land, odbędzie się 20-21 marca 2019 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych w projekcie MISCOMAR w kontekście założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji energii. Wprowadzenia miskanta do istniejących systemów upraw wymaga rozważenia i przetestowania różnych sposobów zagospodarowania wyprodukowanej biomasy, szczególnie tej pochodzącej z terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

W konferencji wezmą udział naukowcy, przedstawiciele administracji samorządowej i państwowej, producenci biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawcy energii.

Konferencja podsumowuje realizację projektu MISCOMAR – „Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę”, którego celem jest określenie możliwości uprawy nowych genotypów miskanta nasiennego (Miscanthus sp.) na glebach marginalnych, w tym zanieczyszczonych metalami ciężkimi, ocena ilości i jakości wyprodukowanej biomasy oraz wpływu prowadzonych upraw na jakość gleb. Projekt jest finansowany w ramach programu FACCE SURPLUS.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję została zamknięta.

Językiem konferencji jest język angielski.

 

 

Strona internetowa projektu MISCOMAR: www.miscomar.eu

Projekt realizowany jest w ramach programu FACCE SURPLUS, a środki finansowe na jego polską część pochodzą z NCBiR.

 


do góry