Konferencja podsumowująca projektu CINDERELA: CinderOSS – a tool for building digital circular construction hubs in cities – 17.11.2022

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
podsumowującą projekt CINDERELA - Nowy Model Biznesowy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla wzmocnienia zrównoważonego budownictwa miejskiego
17.11.2022 - konferencja hybrydowa

Czego dotyczy Konferencja?

Infrastruktura i przestrzeń miast europejskich stale ewoluuje ze względu na rosnącą liczbę ludności i rozwój biznesu, powodując duże zapotrzebowanie na surowce, szczególnie przez przemysł budowlany i produkcję materiałów budowlanych. Przy wsparciu technologii i cyfryzacji ten popyt na surowce mógłby zostać zaspokojony przy użyciu surowców wtórnych odzyskanych ze strumieni odpadów miejskich, tworząc nowe możliwości biznesowe dla sektora budowlanego w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz miast i regionów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W trakcie konferencji konsorcjum projektu Cinderela.eu przedstawi, w jaki sposób miasta i firmy budowlane mogą przyczynić się do budowania zintegrowanych podejść do GOZ w zakresie zrównoważonego budownictwa miejskiego korzystając z rozwiązań technicznych oraz narzędzi internetowych opracowanych w ramach projektu pozwalających przekształcić odpady w produkty budowlane.

W trakcie konferencji zaprezentujemy:

  • narzędzie CINDERELA One-Stop-Shop (CinderOSS): cyfrowe środowisko wspierające wdrażanie cyfrowych węzłów cyrkularnych na poziomie lokalnym/regionalnym, a także modeli biznesowych gospodarki cyrkularnej w budownictwie miejskim (https://www.cinderela.eu/Newsroom/CinderOSS-video-is-avaialable-now)
  • rozwiązania techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych odzyskiwanych z wybranych strumieni odpadów wdrożone w pełnej skali w ramach demonstratorów na Słowenii, Hiszpanii, Macedonii Północnej oraz Holandii jako realne przykłady wdrażania cyrkularnego budownictwa miejskiego w praktyce.

Konferencję podsumuje panel , w trakcie którego chcemy dyskutować z zaproszonymi gośćmi o szansach, możliwościach, barierach wdrażania GOZ-owych modeli biznesowych w budownictwie miejskim oraz wykorzystaniu narzędzia CinderOSS jako wsparcia zarówno dla sektora budowlanego jak i miast oraz regionów w zakresie wdrażania GOZ tworząc jednocześnie nowe szanse biznesowe.

Nasza konferencja jest końcowym wydarzeniem projektu H2020 CINDERELA.EU - europejskiej inicjatywy mającej na wsparcie wdrażania podejść GOZ w budownictwie miejskim dzięki odzyskiwaniu i wykorzystaniu surowców wtórnych dostępnych lokalnie.

Nasza konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym organizowanym w trakcie Smart City Expo World Congress (SCEWC) odbywającym się w Barcelonie, 15-17 listopada 2022 r.

Konferencja ma na celu:

  • pomoc firmom budowlanym w zrozumieniu rosnącego uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonych rozwiązań budowlanych opartych na wykorzystaniu surowców wtórnych
  • przedstawienie firmom , inwestorom, zarządzającymi strumieni odpadów i władzom lokalnym / regionalnym, jak skutecznie wdrożyć GOZ w miejskich projektach budowlanych z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów uzyskanych ze strumieni odpadów generowanych na terenach miejskich i podmiejskich;
  • zaprezentowanie rozwiązań technicznych w zakresie regeneracji, nadawania nowych funkcji , przekształcania, odzyskiwania lub ponownego wykorzystania przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem materiałów budowlanych opartych na surowcach wtórnych w rzeczywistych zastosowaniach;
  • zaprezentowanie środowiska cyfrowego CinderOSS i jego potencjału dla:
  •  producentów materiałów budowlanych i firm budowlanych : w zakresie wsparcia dla zrównoważonych innowacji i modeli biznesowych opartych na lokalnie zidentyfikowanych i waloryzowanych surowcach wtórnych ,
  •  miastom i władzom regionalnym jako lokalne/regionalne narzędzie polityki gospodarki cyrkularnej dla poprawy wykorzystania dostępnych zasobów I poprawy zrównoważonego rozwoju sektora budownictwa miejskiego .

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy firmy budowlane, władze samorządowe i regionalne, inwestorów, zarządzających strumieniami odpadów (przemysł, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, przetwórcy odpadów), projektantów i architektów, właścicieli terenów zdegradowanych, członków społeczności naukowej, decydentów i innych profesjonalistów zainteresowanych cyrkularnymi modelami biznesowymi i narzędziami ułatwiającymi wdrażanie GOZ w sektorze budownictwa miejskiego

Więcej informacji o konferencji, agenda i rejestracja

https://www.cinderela.eu/Newsroom/CINDERELA-Project-Final-Conference-CinderOSS-a-tool-for-building-digital-circular-construction-hubs-in-cities


do góry