Konferencja – W kierunku zintegrowanego podejścia do zarządzania przestrzenią jako zasobem środowiska w Europie Środkowej, Katowice-Ruda Śląska 15-16.04.2019

O konferencji

Współczesne miasta, szczególnie te środkowoeuropejskie, stają naprzeciw wyzwaniom, jakimi są m.in. rozlewanie się miast, uszczelnienie powierzchni, obecność terenów zdegradowanych czy też konieczność ochrony wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych. Dodatkowo granice administracyjne miast nie odzwierciedlają już fizycznych, środowiskowych, społecznych czy tez kulturalnych powiązań w mieście. Tworzą się tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF) czyli przestrzennie ciągłe układy osadnicze złożone z odrębnych administracyjnie jednostek, obejmujące zwarty obszar miejski, z powiązanymi funkcjonalnie strefami zurbanizowanymi.

Rozwiązywanie problemów miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) to wyzwanie dla władz miast, których tereny znajdują się w ich obrębie, ponieważ MOF nie stanowią formalnych struktur administracyjnych. Wymagają oprócz zintegrowanego podejścia w planowaniu i realizacji przedsięwzięć, tworzenia partnerstw angażujących podmioty na różnych poziomach zarządzania, które te przedsięwzięcia są w stanie wdrożyć.

Konferencja końcowa projektu LUMAT poświęcona będzie podsumowaniu i ocenie wyników prac zrealizowanych w projekcie. Będzie to również okazja do dyskusji nad obecnymi problemami w gospodarowaniu przestrzenią jako zasobem środowiska w miejskich obszarach funkcjonalnych.

LUMAT to międzynarodowy projekt, w którym 13 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch wypracowuje narzędzia środowiskowe i planistyczne oraz przedstawia praktyczne rozwiązania - tzw. plany działań - wspomagające zarządzanie zasobami przestrzeni jako komponentem środowiska.

Projekt LUMAT jest współfinansowany przez Program INTERREG Europa Środkowa. Koordynatorem projektu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html

Dla kogo?

Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, architektów, urbanistów, właścicieli terenów, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firm budowlanych, a także instytucji finansujących oraz studentów.

 

Data i miejsce

Konferencja odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Muzeum Śląskiego ul. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice
, w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

15 kwietnia – Muzeum Śląskie, sala Audytorium (poziom -4)

16 kwietnia – Muzeum Śląskie, sesja terenowa – Ruda Śląska.

Miejsce spotkania: Wejście główne do Muzeum Śląskiego.

 

Język

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Muzeum Śląskiego, możliwość udziału w konferencji po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza online do 9 kwietnia 2019 r.

Zarejestruj się już teraz

Polityka prywatności IETU dot. konferencji LUMAT (pdf)

Kontakt

Marta Fudała
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
e-mail:
tel: +48 32 254-60-31 wew.139


do góry