Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta, przeprowadzonego w IETU w dniach od 18 lutego do 19 marca 2019 r.

W dniu 18 lutego 2019 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w obszarze badawczym mikrobiologia środowiska.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne.

Do drugiego etapu konkursu zaproszona została p. dr inż. Monika Nowrotek, która po przeprowadzonej przez komisję konkursową rozmowie kwalifikacyjnej, została rekomendowana Dyrektorowi IETU do zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Dyrektor IETU
dr hab. inż. Jan Skowronek

 

Katowice, 22 marca 2019 r.

 

 


do góry