Konferencja „Od odpadów do zasobów” w ramach Europejskiego Forum Technologicznego

27 września 2018, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Europejskie Forum Technologiczne, które odbędzie się w Katowicach od 26 do 27 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.

Główne cele Forum to:

  • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
  • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
  • promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne, by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
  • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

Oprócz sesji plenarnych odbędą się cztery konferencje tematyczne:

  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

Udział w Forum potwierdziło – jako spikerzy bądź paneliści – ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów. Spodziewany jest udział około 1000 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy.

W drugim dniu Forum w ramach konferencji tematycznych odbędzie się Konferencja OD ODPADÓW DO ZASOBÓW organizowana przez Instytut Metali Nieżelaznych oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Referat problemowy „Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego - recykling 4.0”  przedstawi Prof. Markus Reuter, Dyrektor Oddziału Helmholtz Institute for Resource Technology, Profesor Bergakademie we Freibergu.

W panelu „Innowacyjne technologie recyklingu” udział wezmą: Christian Hagelüken, Umicore, Belgia, Magnus Ericsson , Lulea University of Technology, Szwecja, Tomasz Babul, Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Andrzej Chmielarz, Instytut Metali Nieżelaznych, Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Magdalena Witczak, Instytut Technologii Drewna, Danuta Chmielewska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Moderator: Prof. Joanna Kulczycka, AGH, Instytut Surowców Mineralnych PAN, członek Europejskiej Platformy Circular Economy.

Szczegóły i program Forum


do góry