Zapraszamy na Warsztaty projektu MISCOMAR – Katowice, 27.09.2018

27 września 2018 zapraszamy do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach na bezpłatne warsztaty nt. możliwości uprawy roślin energetycznych na glebach marginalnych ze szczególnym  uwzględnieniem gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Uprawa roślin energetycznych może stać się opłacalną ekologicznie i ekonomicznie alternatywą zagospodarowania obszarów rolniczych o glebach słabej jakości i nieużytków poprzemysłowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Warto wykorzystać te możliwości tym bardziej, że w Polsce do roku 2020 udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto powinien wynieść 15 proc.

Badania naukowe potwierdzają potencjał  fitoremdiacyjny jakie ma miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus) oraz nowe genotypy nasienne Miscanthus sp., a także korzyści z przetwarzania ich biomasy na energię.

Na warsztaty zapraszamy rolników i producentów biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawców energii, naukowców, samorządy i administrację państwową.

Warsztaty połączone będą z wizytą na poligonie doświadczalnym IETU w Bytomiu. Będzie można zobaczyć czteroletnią plantację eksperymentalną nowatorskich genotypów miskanta uzyskanych z nasion oraz miskanta olbrzymiego, prowadzoną na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Na poligonie znajdują się również plantacje innych gatunków roślin energetycznych (ślazowiec pensylwański, proso rózgowate, spartina preriowa).

Wolne miejsce

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na warsztaty za pomocą formularza on-line

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo mają osoby, które dokonają zgłoszenia udziału i otrzymają do 14 września 2018 r. potwierdzenie wpisania na listę uczestników.

Informacji udziela: Wanda Jarosz, IETU, email:

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej MISCOMAR


do góry