Konsultacje w sprawie Europejskiej Strategii i Agendy dla Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

W ramach Platformy – CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agenda prowadzone są konsultacje on-line dotyczące wdrażania koncepcji GOZ oraz priorytetowych kierunków badań i obszarów innowacji.  Uwagi zostaną uwzględnione w Europejskiej Strategii oraz Agendzie Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. 

CICERONE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które trwają do 28 sierpnia 2019r.

CICERONE

_

Jeśli przycisk nie działa, proszę skopiować link i wkleić do przeglądarki: https://contributions.cicerone-h2020.eu/participate/home
W razie potrzeby skorzystania z pomocy przy pracy z platformą do konsultacji, prosimy o kontakt -

 

CICERONE

Konsultacje poprzedziła analiza 104 programów badań, rozwoju i innowacji, realizowanych na poziomie krajowym lub regionalnym w UE wraz z określeniem kluczowych obszarów B+R+I wspomagających osiągnięcie priorytetów GOZ. Przeprowadzono również badania ankietowe, mające na celu ustalenie potrzeby stworzenia wspólnej platformy programowania badań, rozwoju i innowacji na potrzeby współpracy jednostek zarządzających i finansujących programy B+R+I na rzecz GOZ.  Rezultaty tych konsultacji i analiz dostępne są tutaj.

Udział w konsultacjach przyczyni się do dostosowania przyszłego finansowania oraz polityki UE, polityki krajowej, regionalnej i lokalnej w zakresie GOZ, a także zapewni włączenie priorytetów istotnych dla Polski do Agendy i Strategii.

W dalszej fazie realizacji projektu dokumenty te będą podstawą do zbudowania europejskiej platformy współpracy operatorów programów oraz wszystkich stron zainteresowanych, co przyczyni się do lepszej koordynacji realizacji badań i innowacji na potrzeby wdrażania GOZ oraz do tworzenia wspólnych, międzynarodowych programów badawczych służących temu celowi.

Dodatkowych informacji z ramienia Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych udzielają:

  • mgr Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Biura Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań tel. 691 566 888, e-mail:
  • dr Beata Michaliszyn, Zakład Badań i Rozwoju tel.: 32 254-60-31 w. 284, e-mail:

 

 

 

 

 

Platforma funkcjonuje w projekcie CICERONE, realizowanym w ramach Programu H2020, którego współrealizatorem jest IETU.
Celem projektu CICERONE jest wypracowanie na poziomie europejskim strategicznego podejścia do koordynacji i wspólnego programowania krajowych i regionalnych programów finansowania badań i innowacji w zakresie ich celów i zadań wspomagających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Umożliwi to budowanie międzynarodowych synergii pomiędzy krajowymi i regionalnymi jednostkami zarządzającymi i finansującymi programy badań, rozwoju i innowacji w celu wyeliminowania lub uniknięcia fragmentacji badań. Przyczyni się także do skutecznej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych rozwiązań dla GOZ opracowywanych lub wdrażanych obecnie w indywidualnych programach krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


do góry