Badanie konsumentów na temat ich postaw wobec ponownego wykorzystania i recyklingu produktów elektrycznych, elektronicznych oraz żywności – CIRC4Life

W ramach projektu CIRC4Life rozpoczęto badanie konsumentów na temat ich postaw  wobec ponownego wykorzystania i recyklingu produktów elektrycznych, elektronicznych oraz żywności.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, opracowanej w języku angielskim. Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Badanie będzie prowadzone do dnia 6 września 2019.

Aby wziąć udział w badaniu kliknij TUTAJ.

Odpowiedzi udzielone przez Państwa pozwolą nam zrozumieć potrzeby i motywacje konsumentów w zakresie wydłużania cyklu życia produktów.  Na podstawie wyników ankiety wykreowane zostaną nowoczesne modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym.

Strona internetowa projektu: www.circ4life.eu

Circ4Life - Gospodarka o obiegu zamkniętym w zarządzaniu cyklem życia produktów i usług

Celem projektu Circ4Life jest przetestowanie, w ramach działań demonstracyjnych, trzech modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: współtworzenia produktów i usług, zrównoważonej konsumpcji, recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Modele te są zastosowane w obszarach:
• projektowanie, produkcja, sprzedaż, recykling lub ponowne wykorzystanie domowego i przemysłowego oświetlenia LED
• ponowne wykorzystanie lub recykling tabletów
• produkcja organicznych warzyw
• łańcuch dostaw mięsa wieprzowego

Zasadność ekonomiczna i jakość środowiskowa zademonstrowanych rozwiązań zostaną poddane analizie i ocenione. Zespół IETU realizuje działania wspierające opracowanie modeli biznesowych oraz przeprowadzenie demonstracji w sektorze produkcji organicznych warzyw. Między innymi przeprowadzi on analizy zrównoważności i oceny środowiskowe, w szczególności dotyczące gospodarki odpadami.

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020.


do góry