MISCOMAR PLUS – Biomasa z gleb marginalnych – niekończące się możliwości

Naukowcy z IETU będą kontynuować prace nad wykorzystaniem miskanta w międzynarodowym zespole badawczym projektu MISCOMAR PLUS. Liderem jest Aberystwyth University, a wśród partnerów University of Hohenheim oraz firma Terravesta.

W projekcie MISCOMAR, realizowanym w latach 2016-2019, wykazano, że miskant uprawiany na glebach marginalnych i zanieczyszczonych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii jest w stanie dać plon powyżej 15 ton biomasy z hektara (Rusinowski i in., 2019, Wagner i in., 2018).

Jego kontynuacją jest projekt „Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych – MISCOMAR PLUS”, który uzyskał finansowanie z programu FACCE SURPLUS. Realizuje go konsorcjum jednostek, które są europejskimi liderami w badaniach nad hodowlą i uprawą miskanta oraz wpływem prowadzonych upraw na jakość gleby. Liderem projektu jest Aberystwyth University (Wielka Brytania). Pozostałe jednostki naukowe to University of Nottingham, Imperial College of London z Wielkiej Brytanii, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z Polski oraz University of Hohenheim z Niemiec i oczywiście IETU.

Projekt MISCOMAR PLUS jest kontynuacją i rozszerzeniem naszych dotychczasowych badań nad uprawą miskanta na glebach marginalnych Europy realizowanych w projekcie MISCOMAR, którego liderem był IETU – dodaje dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU. – Obecnie przekazujemy pałeczkę naszym partnerom z Uniwersytetu Aberystwyth w Wielkiej Brytanii, który jest liderem obecnego przedsięwzięcia. Koordynatorką badań jest dr Elaine Jensen, która zajmuje się badaniem czynników biotycznych i abiotycznych wpływających na plonowanie miskanta. Będziemy również współpracować z firmami komercyjnymi prowadzącymi uprawy miskanta – Terravesta Assured Energy Crops Ltd. z Wielkiej Brytanii, a także Gießereitechnik Kühn z Niemiec.

Jason Kam, kierownik ds. badań i rozwoju, w brytyjskiej firmie Terravesta Ltd. w rozmowie opublikowanej na stronie firmy podkreśla, że współpraca badawcza w projekcie MISCOMAR PLUS zapewni im dostęp do wyników analizy chemicznej gleby i roślin, a także danych dotyczących wzrostu oraz plonowania miskanta na zanieczyszczonych glebach. Teraz, gdy mamy nowe nasienne genotypy, a także wyniki badań z upraw prowadzonych w poprzednich projektach, będzie to dobra okazja, aby uzyskać więcej danych, które pomogą nam lepiej przygotowywać nasze produkty i usługi do wdrożeń komercyjnych.

Terravesta specjalizuje się w dostarczeniu rozwiązań dla biogospodarki opartej na biomasie, w szczególności pełnego cyklu wykorzystania miskanta, od zakładania plantacji przez odbiór biomasy od rolników do jej końcowego wykorzystania jako biopaliwa w Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj cały wywiad Jasonem Kamem, szefem R&D w Terravesta Ltd.

Atutem projektu MISCOMAR PLUS jest kontynuowanie już istniejących upraw miskanta na glebach zanieczyszczonych w Bytomiu oraz czystych, ale również wyjałowionych w Wielkiej Brytanii, i zalewowych w Niemczech – mówi prof. Marta Pogrzeba. – Kontynuowane będą także badania nad wykorzystaniem wytworzonej biomasy w procesie produkcji energii przez zgazowanie z odzyskiem wartościowych pierwiastków z pozostałości poprocesowych oraz do produkcji papieru.

Żyzna gleba zapobiega erozji, zatrzymuje wodę, zmniejsza ryzyko powodziowe i magazynuje ogromne ilości węgla, dlatego tak ważne jest wykorzystanie gleb marginalnych oraz nieużytków. Badania prowadzone w projekcie MISCOMAR PLUS dostarczą wiedzy, która umożliwi udoskonalenie metod zakładania plantacji miskanta, w celu zwiększenia odporności roślin na skutki zmiany klimatu oraz trudne warunków glebowe. Przetestowane zostaną także metody wykorzystania biomasy miskanta z uprawianego na glebach marginalnych i zanieczyszczonych.

Gleby marginalne mogą stać się miejscem produkcji roślin przemysłowych, o szerokim zastosowaniu w biogospodarce. Korzyści z upraw wieloletnich, takich jak miskant, to przede wszystkim poprawa zdrowia gleby, które następuje dzięki długoterminowej stabilizacji gleby.

 


do góry