Młodzież z Tarnowskich Gór poznaje aplikację Śląskie SMOGSTOP

Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach zapoznała się z portalem i aplikacją Śląskie SMOGSTOP. Dzięki aplikacji mieszkańcy województwa śląskiego mogą na bieżąco śledzić jakość powietrza w regionie. Otrzymują również komunikaty z prognozą jakości powietrza i spersonalizowane komunikaty zdrowotne.

Spotkanie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach odbyło się 15 marca br. z inicjatywy Piotra Cofałki, zastępcy dyrektora IETU ds. badań i rozwoju oraz pani Aleksandry KIuzy, nauczycielki fizyki. Wzięło w nim udział prawie 150 uczniów z klas 1, 2 oraz 3. Prezentację aplikacji Śląskie SMOGSTOP poprowadził Piotr Cofałka, który jest również absolwentem II LO. Uczniowie mogli krok po kroku zapoznać się z działaniem aplikacji, a także dowiedzieli się jak w Polsce monitoruje się jakość powietrza, gdzie można znaleźć informacje o jakości powietrza oraz jak ograniczyć wpływ smogu na zdrowie.

Zanieczyszczenia powietrza mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie – podkreśla Piotr Cofałka. – Te najdrobniejsze są dla niego najniebezpieczniejsze, tym bardziej, że ich nie czujemy i nie widzimy. Budowanie świadomości na ten temat jest niezwykle ważne. W tej aplikacji wykorzystaliśmy długoletnie doświadczenia IETU w zakresie rozwoju narzędzi informowania społeczeństwa o prognozowanej jakości powietrza umożliwiających szybki i łatwy dostęp do informacji zarówno o aktualnej, jak i o prognozowanej jakości powietrza na danym obszarze.

Aplikacja została opracowana w projekcie InfoSMOG-MED Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca (ŚCCS).

Dzięki aplikacji mieszkańcy województwa śląskiego na bieżąco mogą śledzić zmiany jakości powietrza we wszystkich miejscach swego regionu. Otrzymują komunikaty z prognozą jakości powietrza i spersonalizowane komunikaty zdrowotne. Osoby korzystające z aplikacji mogą również utworzyć profil zdrowotny nie tylko dla siebie, ale również dla swoich bliskich np. dziadków czy dzieci.

Komponenty zdrowotne aplikacji oparte są na szczegółowych analizach medycznych przeprowadzonych przez ŚCCS oceniających ryzyko wystąpienia i zaostrzenia schorzeń nie tylko kardiologicznych, ale również diabetologicznych, pulmonologicznych i pediatrycznych w zależności od poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Na portalu Śląskie SMOGSTOP dostępne są materiały edukacyjne i informacyjne, które przygotowano w projekcie InfoSMOG-MED, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”.

Aplikację „Śląskie. SMOGSTOP” można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play oraz z App Store.

InfoSMOG-MED to projekt informacyjno-edukacyjny realizowany w latach 2019-2021 przez Śląski Urząd Marszałkowski (Lider) w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jego celem było opracowanie platformy elektronicznej oraz aplikacji na urządzenia mobilne mających za zadanie podniesienie świadomości mieszkańców województwa śląskiego na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz wpływie tych zanieczyszczeń na ich zdrowie i życie.

Realizacji projektu towarzyszyła kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”.


do góry