ETV udowodni, że Twoja „zielona innowacja” działa!

W ramach projektu LIFEproETV – Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych  udostępniono nowy film dotyczący weryfikacji ETV! Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak ETV może zmienić rynek innowacyjnych i czystych technologii. Zapoznaj się lepiej z programem opartym na normie ISO 14034 i dowiedz się, w jaki sposób może on pomóc w promowaniu zielonych innowacji.

Dowiedz się o korzyściach i możliwościach oferowanych przez program różnym zainteresowanym stronom:

  • dostawcom technologii,
  • nabywcom,
  • organom regulacyjnym,
  • organom wydającym zezwolenia inwestorom.

 

Link do filmu

 


IETU posiada Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe (JWTŚ-IETU). JWTŚ-IETU przeprowadza weryfikacje sprawności innowacyjnych technologii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, materiałów, odpadów i zasobów oraz technologii energetycznych. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A (Certyfikat akredytacji PCA AK026).

Więcej informacji: etv.ietu.pl


do góry