Napisz książkę dla dzieci promująca bioróżnorodność gleb #Keep soil alive, protect soil biodiversity

Wszyscy, którzy interesują się glebą mogą spróbować swych sił jako autorzy książki dla dzieci promującej bioróżnorodność gleb. To prawdziwe wyzwanie!!

Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiły konkurs, którego celem jest przygotowanie książki dla dzieci w wieku 6-11 lat. Hasłem przewodnim jest: „Keep soil alive, protect soil biodiversity”.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 USD ufundowaną przez IUSS i GSP FAO. Druga i trzecia nagroda w wysokości odpowiednio 500 USD i 250 USD. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają publikacje dotyczące gleb, certyfikat uczestnictwa oraz gadżety glebowe. Najlepsze książki zostaną zaprezentowane na platformach cyfrowych i społecznościowych FAO, IUSS i GSP.

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 listopada 2020 za pośrednictwem Google drive, Share drive, WeTransfer, Dropbox na adres                                 lub

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona podczas Światowego Dnia Gleby, 5 grudnia 2020.

 

Więcej informacji

Informacja o konkursie EN - Concept note

Formularz zgłoszenia EN

 

Życzymy powodzenia!

Edukacja na temat roli i znaczenia gleb jest niezbędna w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z utrzymaniem ich areału i poprawą jakości – komentuje prof. Marta Pogrzeba, członek Misji Programu Ramowego Horyzont Europa 2021-2027 w zakresie "Soil Health and Food". – Akcja podjęta przez IUSS i FAO jest komplementarna z działaniami Mission Board "Soil Health and Food", która kładzie nacisk na promowanie i upowszechnianie wiedzy o znaczeniu gleb nie tylko dla bezpieczeństwa żywnościowego, ale również dla lepszego poziomu życia nas wszystkich.


do góry