Opublikowano Nową Strategiczną Agendę Badań i Innowacji na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym!

Nowa Strategiczna Agenda Badań i Innowacji na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym została opublikowana - pobierz dokumnet.

Ten strategiczny dokument dedykowany jest podmiotom zarządzającym programami B+R+I jako podstawa do podjęcia działań w zakresie współpracy i wspólnego programowania projektów dedykowanych gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ). Agenda określa priorytetowe obszary badań i innowacji w dziedzinie GOZ, które mają dostarczyć nowych rozwiązań niezbędnych dla transformacji gospodarki całego regionu Unii Europejskiej.

Agenda skupia się na zmianach systemowych i przyjęciu przekrojowego, interdyscyplinarnego podejścia. Dokument bazuje na ośmiu tematach priorytetowych dotyczących biomasy i biotechnologii, chemikaliów, budownictwa i robót wyburzeniowych, żywności, tworzyw sztucznych, surowców, odpadów i wody oraz  czterech obszarach  społecznych, które stoją przed wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju: obszary miejskie, systemy przemysłowe, łańcuchy wartości oraz obszary portowe i wody przybrzeżne.

Agenda jest rezultatem projektu CICERONE H2020. Powstała w konsultacji z szerokim gronem interesariuszy. Stanowić będzie podstawę dla przyszłej platformy wspólnego programowania na poziomie europejskim krajowych oraz regionalnych programów finansowania badań i innowacji w zakresie zadań wspomagających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest obecnie tworzona w ramach projektu.

Koncepcja przyszłej platformy wspólnego programowania, zostanie przedstawiona na warsztatach 22 i 29 października 2020, na które zapraszamy przedstawicieli krajowych, regionalnych i lokalnych agencji finansujących, właścicieli programów i decydentów politycznych.

Więcej informacji o warsztatach i rejestracja

Więcej informacji na temat wyników projektu CICERONE, w tym niedawno opublikowany raport "Polityka innowacji w celu osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Zielonego Ładu UE", można znaleźć na stronie internetowej projektu pod adresem http://cicerone-h2020.eu/newsroom/

 

 


do góry