Seminaria Otwarte IETU 2019

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

12.12.2019

Projekt LUMAT – Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w miejskich obszarach funkcjonalnych, co nowego wniósł w gospodarowanie terenami jako zasobem w obszarach miejskich

Prowadzący: dr Anna Starzewska-Sikorska – IETU

14.11.2019

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i projekt Dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Prowadzący: Marek Matejczyk – IETU

17.10.2019

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w teorii i praktyce

Prowadzący: dr hab. Eleonora Wcisło, prof. IETU; Jacek Długosz, dr Ewa Błaszczyk, dr Włodzimierz Łukasik – IETU

13.06.2019

Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych

Prowadzący: Jacek Borgulat – IETU

16.05.2019

Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Wanda Jarosz – IETU

25.04.2019

Wywiązanie się Polski i województwa śląskiego ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza

Prowadząca: dr Janina Fudała, prof. IETU

19.03.2019

Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV

Seminarium zorganizowane przez Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe przy IETU we współpracy z BMP Sp. z o.o. Sp. K.
w ramach EU Industry Days 2019.

28.02.2019

Dlaczego sprawiedliwa transformacja sektora wydobywczego jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Śląska?

Prowadząca: Marta Anczewska, WWF Polska

31.01.2019

Zanieczyszczenie powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne

Prowadząca: dr n. med. Ewa Błaszczyk, Ewa Strzelecka-Jastrząb, Marian Cenowski – IETU


do góry