Seminaria Otwarte IETU | 2018

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

15.11.2018

Mikoryza arbuskularna roślin energetycznych uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Prowadząca: Alicja Szada-Borzyszkowska – IETU

18.10.2018

Raport początkowy dla obiektów przetwarzania odpadów

Prowadzący: Marek Matejczyk, dr Joachim Bronder, Mariusz Kalisz – IETU  
18.10.2018

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w przemyśle w świetle Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – projekt HAZBREF

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz, Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk – IETU  
11.10.2018

The role of Wastewater Treatment Plants in the control of Antibiotic Resistance dissemination

Prowadząca: Ph.D. Ivone Vaz-Moreira, Portuguese Catholic University, Faculty of Biotechnology, Porto, Portugal
21.06.2018

Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj, dr inż. Anna Grosser – Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska  
19.04.2018

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt  LUMAT

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, Prof. PŚl – Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice

15.03.2018

Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

22.02.2018

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: Andrzej Woźnica, Edyta Sierka, Bartosz Łozowski, Damian Absalon, Andrzej Pasierbiński  – Uniwersytet Śląski; Rafał Ulańczyk, Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Wanda Jarosz – IETU


do góry