Seminaria Otwarte IETU | 2017

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

14.12.2017

Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim

Prowadzący: Jacek Borgulat - IETU

24.11.2017

Wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

16.11.2017

Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki - IETU

26.10.2017

Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu - proces ich gromadzenia i przetwarzania

Prowadzący: dr inż. Magdalena Głogowska - IETU

21.09.2017

Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej

Prowadzący: Maciej Soja - IETU

08.06.2017

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w zarządzeniu środowiskiem. Narzędzia teledetekcyjne w badaniach stanu, walorów i zagrożeń środowiska na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

Prowadzący: Łukasz Sławik - MGGP Aero, MGGP SA Oddział Warszawa

18.05.2017

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę – projekt MISCOMAR

dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak, IETU

20.04.2017

Związek pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a chorobami układu oddechowego w Polsce

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16.03.2017

Zastosowanie modelowania matematycznego i systemu wspomagania decyzji dla optymalizacji ciśnienia oraz obliczenia wycieków w sieciach wodociągowych

Prowadzący: Rafał Ulańczyk - IOŚ-PIB, Piotr Cofałka - IETU

23.02.2017

Wyzwania dla krajowej redukcji emisji zanieczyszczeń wynikające z rewizji protokołu z Goeteborga w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi niskotroposferycznemu 

Prowadzoący: dr Janina Fudała, prof. IETU

27.01.2017

Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej.

Prowadzący: dr Izabela Biedroń


do góry