Otwieramy dane publiczne

Dane publiczne IETU są już dostępne za pośrednictwem serwisu DanePubliczne.gov.pl.

Można korzystać ze zbiorów danych:

  • Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej (csv)
  • Stężenia ozonu w Brennej (xlsx, csv)
  • Dane meteorologiczne ze stacji w Strumieniu (xlsx, csv)
  • Dane meteorologiczne ze stacji w Brennej (xlsx, csv)
  • Zasoby Biblioteki Cyfrowej IETU (html)

Serwis Ministerstwa Cyfryzacji Dane Publiczne.gov.pl to centrum dostępu do danych publicznych w Polsce, z których każdy może korzystać. Gromadzi w jednym miejscu, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w jednym miejscu.

Oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z następujących dziedzin: administracja publiczna, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, nauka i oświata, praca i pomoc społeczna, rolnictwo, społeczeństwo, sport i turystyka oraz środowisko. Większość danych udostępnianych jest w otwartych formatach.

U podstaw polityki „otwartych danych” leży zasada, zgodnie z którą wszelkie informacje o charakterze publicznym powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa – do wglądu oraz do ponownego wykorzystania.

Portale otwartych danych to interfejsy internetowe zaprojektowane tak, aby ułatwić wyszukiwanie informacji, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

Potencjał otwartych danych został dostrzeżony i policzony przez Komisje Europejską, która oszacowała korzyści ekonomiczne płynące z rynku otwartych danych. Przewiduje się, że wielkość rynku otwartych danych dla UE28+ do roku 2020 wzrośnie o 36,9% i jego wartość wyniesie 75,7 mln euro. Prognozowane, skumulowane oszczędności w UE 28+ do roku 2020 osiągną 1,7 mld euro.

Więcej informacji: www.europeandataportal.eu

Uwalnianie danych publicznych daje wiele korzyści dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji publicznej i usług publicznych. Dzięki dzieleniu się danymi gospodarka może czerpać korzyści z łatwiejszego dostępu do informacji i wiedzy, co z kolei przekłada się na tworzenie innowacyjnych usług i nowych modeli biznesowych.

 


do góry