II Colloquium – Przyszłość śląskich miast, Katowice 28 lutego 2018

IETU jest współorganizatorem mającego miejsce już po raz drugi w Katowicach, Colloquium – Przyszłość śląskich miast. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Nowa urbanizacja na starym podłożu.

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU poprowadzi panel dyskusyjny dot. nowej urbanizacji w perspektywie środowiskowej, a w dyskusji panelowej uczestniczyć będzie również dr Janina Fudała – ekspert IETU w zakresie badania i zarządzania jakością powietrza.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat przebiegu i kształtu procesów suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w regionie zurbanizowanym, prezentacja nowych idei i różnych perspektyw kształtowania nowej urbanizacji w powiązaniu z tworzeniem się nowej gospodarki w regionie oraz rekomendacje dotyczące regionalnej i metropolitalnej polityki miejskiej, jak i zarządzanie przepływami urbanizującymi region.

Główne podejmowane podczas konferencji tematy obejmować będą:

  1. Wpływ „starego podłoża” gospodarczego i kulturowego na formułowanie się nowych idei i koncepcji urbanizacji w regionie.
  2. Ogląd intelektualny i praktyczny nowej urbanizacji w perspektywach architektonicznej, ekonomicznej, ludnościowej i środowiskowej.
  3. Studia przypadków zjawisk suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w województwie śląskim.

 

Program II Colloquium

Komunikat II Colloquium

 

Termin i miejsce

28 lutego 2018, godz. 9.45 (rejestracja od godz. 9.00)
Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1 (wjazd na parking od strony ul. Granicznej)
Audytorium Parnassos

Zgłoszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Elektroniczne potwierdzenie uczestnictwa do 23 lutego 2018 r.
Sekretariat konferencji – Monika Janiszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
email:

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.ue.katowice.pl

 


do góry