Projekt MISCOMAR na EUBCE 2019 – European Biomass Conference & Exhibition

Społeczność naukowców, polityków, praktyków oraz organizacji pozarządowych zajmująca się biomasą spotkała się 27-31 maja w Lizbonie w Portugalii na Konferencji EUBCE 2019. Uczestnicy dyskutowali nad wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i skupili się na roli biomasy w realizacji zrównoważonego rozwoju oraz celów Porozumienia Paryskiego.
W konferencji uczestniczyła dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, która zaprezentowała wyniki badań nowych genotypów miskanta nasiennego uprawianych na glebach marginalnych, w tym zanieczyszczonych metalami ciężkimi, prowadzonych w ramach projektu MISCOMAR.

Dr M. Pogrzeba na sesji – Biomass crops for bioenergy, biomaterials and ecosystem services przedstawiła plakat – Economic and Environmental Advantages of Miscanthus Cultivation on Marginal Lands, lesson learned from the MISCOMAR Project. W prezentacji plakatowej przedstawione zostały wyniki badań dotyczące określenia potencjału nowych genotypów miskanta nasiennego uprawianych na glebach słabej jakości i zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz możliwości poprawy właściwości gleb poprzez uprawę miskanta.

Pobierz plakat

 

 

EUBCE 2019
European Biomass Conference & Exhibition,
27-31 maja 2019
Lizbona, Portugalia
- Marta Pogrzeba, IETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja EUBCE 2019 – European Biomass Conference & Exhibition odbyła się już po raz 27. Uczestniczyło w niej ponad 1700 delegatów z 81 krajów, którzy przesłali ponad 1100 streszczeń i przestawili 900 prezentacji.

Organizatorzy i uczestnicy o konferencji EUBCE 2019

Maria DA Graça Carvalho, przewodnicząca Konferencji EUBCE – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji (obecnie Członek Parlamentu Europejskiego)

„EUBCE 2019 to fantastyczne forum, składające się z naukowców, przedsiębiorców, decydentów i organizacji pozarządowych, na którym odbywa się wymiana wiedzy i informacji w dziedzinie biomasy i bioenergii. Konferencja obejmowała różne kwestie, takie jak wkład biomasy w realizację celów porozumienia paryskiego, zrównoważony rozwój produkcji biomasy oraz znaczenie tworzenia polityki opartej na nauce w dziedzinie biomasy.”

Giovanni De Santi z Komisji Europejskiej, Dyrektor Dyrekcji ds. Zrównoważonych Zasobów

„Zrównoważony rozwój jest rdzeniem agendy politycznej UE. Kluczowe jest szybkie przejście do nowej zrównoważonej, cyrkulacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. /.../ Biogospodarka, której chcemy w UE, a właściwie globalnie, musi być zrównoważona i możliwie jak najbardziej cyrkularna. Przejście do biogospodarki cyrkularnej będzie wymagało wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. Społeczność zajmująca się biomasą może zapewnić kluczowe wsparcie dla tego przejścia, poszerzając jego horyzonty i tworząc nowe sieci.”


do góry