Projekty IETU – Lumat i Salute4ce na Kongresie Programu dla Śląska – Nowoczesność i tożsamość regionu

Kongres Programu dla Śląska organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną odbył się 2-3 października 2019 w Katowicach w Muzeum Śląskim. Kongres podsumowuje wdrażanie Programu dla Śląska, który trwa już blisko dwa lata. 

Głos podczas kongresu zabrali przedstawiciele rządu i samorządu, biznesu, środowiska naukowego oraz środowisk eksperckich. Kongres otworzył Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Pozostali prelegenci i paneliści to m.in.: Grzegorz Puda Sekretarz Stanu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Adam Gawęda – Sekretarz Stanu Ministerstwo Energii, Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski, Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

W strefie wystawienniczej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju promowało cztery projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe. Dwa z nich dotyczące zagospodarowania terenów, koordynowane są przez IETU – Lumat - Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich i Salute4ce - Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury.

Podczas Kongresu Programu dla Śląska, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Nowoczesność i tożsamość regionu”, zostały m.in. podpisane dwie umowy. Pierwsza z nich to dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu GEPARD II na zakup stu elektrycznych autobusów, które będą obsługiwały linie miejskie w aglomeracji śląskiej. Druga dotyczy dofinansowania na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

Więcej informacji o Progranie dla Śląska na stornie internetowej - https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-laska

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców.

Program dla Śląska zawiera zintegrowany zestaw działań inwestycyjnych i miękkich. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej Rządu, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa.


do góry