DICE – Digitalizacja ochrony zdrowia w gospodarce o obiegu zamkniętym

Celem projektu DICE jest opracowanie i zademonstrowanie nowatorskich, ekologicznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie projektowania, zbierania, bezpośredniego ponownego użycia, odnawiania, regeneracji i recyklingu cyfrowych urządzeń medycznych (etykieta elektroniczna wykonana w technologii ePaper, inteligentny czujnik przeznaczony do noszenia, inteligentne pudełko na pigułki, zszywacz endoskopowy endo-cutter), które umożliwią wprowadzenie transformacji cyrkularnej. Rozwiązania zostaną wdrożone, przetestowane i zademonstrowane w pięciu ekosystemach opieki zdrowotnej z uwzględnieniem rozkładu geograficznego w Europie dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności w projekty pilotażowe, które realizowane będą w Norwegii, Belgii, Słowenii, Hiszpanii oraz Niemczech. DICE przyczyni się do złagodzenia rozprzestrzeniającego się na całym świecie problemu odpadów medycznych, obejmującego trzy strumienie materiałów - elektronikę, tworzywa sztuczne, metal - oraz niedoboru krytycznych i cennych surowców, chroniąc jednocześnie zdrowie i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystanie kluczowych produktów zapewnione będzie przez wszystkich partnerów w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, a następnie zostanie ono rozszerzone na sąsiednie sektory za pośrednictwem istniejących sieci i platform, których partnerzy są przedstawicielami.

IETU będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wstępnej oceny technologii opracowanych w ramach projektu DICE: t.j. technologii recyklingu etykiet elektronicznych, technologii regeneracji inteligentnych pudełek na leki, technologii ponownego wykorzystania PCB z czujników przeznaczonych do noszenia na sobie pod kątem weryfikacji w ramach systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV jako formy wsparcia procesu wprowadzania technologii na rynek. Zastosowane podejście oparte będzie na kryteriach kwalifikowalności określonych w Ogólnym Protokole Weryfikacji EU GVP oraz ISO 14034 i koncentrować się będzie na: i) zachowaniu zgodności z określonym wcześniej planowanym zastosowaniem technologii (zdefiniowanie matrycy oraz celu), ii) analizie deklaracji działania z uwzględnieniem takich aspektów jak rynek i weryfikowalność oraz określeniu sposobu weryfikacji technologii w oparciu o odpowiednie parametry techniczne/funkcjonalne, operacyjne i środowiskowe, iii) potencjalnych możliwościach zaspokojenia potrzeb interesariuszy oraz spełnienia wymogów prawnych, dostępności i jakości istniejących protokołów i danych testowych, iv) wykorzystaniu wyników i wniosków wypracowanych w innych pakietach pracy.

Konsorcjum projektu:

 • JANSSEN PHARMACEUTICA NV, Belgia (Koordynator)
 • JANSSEN-CILAG BV, Holandia
 • JOHNSON & JOHNSON MEDICAL B.V., Holandia
 • UNIVERSITEIT GENT, Belgia
 • WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICAL EQUIPMENT FORUM AISBL, Belgia
 • FUNDACION ECOLEC, Hiszpania
 • RECUPEL VZW, Belgia
 • THOMAS MORE KEMPEN VZW, Belgia
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT, Holandia
 • GAME SOLUTIONS LAB BV, Holandia
 • GRIN AS, Norwegia
 • RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, Niemcy
 • PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND BV, Holandia
 • FUNDACION INTRAS, Hiszpania
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Słowenia
 • COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, Dania
 • EKOSIJ D.O.O., Słowenia
 • INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSŁOWIONYCH, Polska
 • MIREC BV, Holandia

 

Okres realizacji projektu: 2022 -2026

Całkowity budżet projektu EU: € 9 210 393.54

Numer umowy: 101060184

Koordynator projektu w IETU: Izabela Ratman-Kłosińska, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://circulardigitalhealth.eu/

 

Źródło finansowania:

Temat: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-04 - Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains
Konkurs: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01 - Circular economy and bioeconomy sectors
System finansowania: HORIZON-AG - HORIZON Action Grant Budget-Based


do góry