RISERS – Mapa Drogowa Normalizacji Symbiozy Przemysłowej na Rzecz Efektywnego Współdzielenia Zasobów

 

Celem projektu RISERS jest stworzenie mapy drogowej, która identyfikuje obszary, wyznacza kierunki oraz proponuje konkretne działania, w których do rozwoju symbiozy przemysłowej niezbędne są normy, skupiając się na priorytetowych zasobach i synergii, które wykazują najwyższy potencjał symbiotyczny w Europie.
Symbioza przemysłowa to koncepcja opisująca współpracę oraz korzystne relacje pomiędzy różnymi branżami lub sektorami, mająca na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie produktywności poprzez wykorzystanie dostępnych możliwości biznesowych. W praktyce oznacza to stworzenie spójnego krajobrazu przemysłowego, gdzie jedna firma lub sektor wykorzystuje niezagospodarowane zasoby, takie jak odpady, produkty uboczne, resztki, energię, wodę, infrastrukturę, zdolności produkcyjne, specjalistyczną wiedzę, sprzęt czy materiały pochodzące z innej firmy lub sektora. Działa to na korzyść obu stron, umożliwiając dłuższe utrzymanie zasobów w użyciu oraz generując korzyści ekonomiczne.

Kluczowe działania projektu RISERS obejmują identyfikację priorytetowych synergii pomiędzy branżami i sektorami, wraz z zasobami istotnymi dla symbiozy przemysłowej, wzmacnianie powiązań między badaniami i innowacjami a procesami normalizacyjnymi, mając na celu waloryzację i integrację wyników badań i innowacji w obszarze symbiozy przemysłowej. Aby zapewnić uwzględnianie symbiozy przemysłowej w procesach normalizacyjnych istotnym aspektem projektu jest współpraca z decydentami politycznymi w celu opracowania ram politycznych, które będą wspierały rozwój symbiozy przemysłowej, a także zaangażowanie ekspertów w dziedzinie normalizacji w opracowanie Mapy Drogowej Normalizacji, uzupełnionej o wytyczne dla komitetów technicznych.

Projekt jest oparty na Porozumieniu Warsztatowym (CWA 17354) "Symbioza Przemysłowa: Elementy Podstawowe i Metody Wdrożenia", opublikowanym przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Zapewnia ono konsensus w sprawie podstawowych elementów symbiozy przemysłowej umożliwiających jej identyfikację, a także prezentuje dobre praktyki w zakresie podejścia do wdrożenia w Europie i poza nią.

 

Konsorcjum projektu:

  • Enspire Science Ltd.
  • Comite Europeen De Normalisation (CEN) Deutsches Institut für Normung (DIN)
  • EIT Raw Materials GMBH
  • Institute for Systems and Innovation Research (ISI)of the Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
  • Universiteit Gent, International Synergies Ltd.
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • ISQ

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2026

Numer umowy: ID: 101135539

Koordynator projektu w IETU: Izabela Ratman-Kłosińska, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://risers-project.eu/

Media społecznościowe:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/risers-project

Platforma X: https://x.com/RISERS2024

 

Dodatkowe informacje: CEN WORKSHOP AGREEMENT CWA 17354, Industrial Symbiosis: Core Elements and Implementation Approaches, December 2018 https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/cwa17354_2018.pdf

 

Źródło finansowania:

HORIZON.2.4 - Digital, Industry and Space
HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-62 - Boosting industrial symbiosis by standardisation (CSA)
HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01


do góry