REWAISE – Innowacje na rzecz budowania odporności na brak wody i zmiany klimatu dla inteligentnej gospodarki

Głównym celem REWAISE jest stworzenie z udziałem wszystkich stron zainteresowanych nowego „ekosystemu inteligentnej wody” który uświadomi Europie prawdziwą wartość tego surowca. Ekosystem ma za zadanie wspomóc wdrożenie koncepcję bezemisyjnego, zrównoważonego cyklu hydrologicznego  zgodnego z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aby zrealizować tę koncepcję i wykazać prawdziwą wartość wody, w ramach projektu opracowana zostanie  inteligentna platforma cyfrowa służąca wspomaganiu zarządzania gospodarką wodną w sposób rozproszony.

Projekt będzie realizowany przez 24 podmioty z 11 różnych krajów europejskich, na czele z firmą Aqualia, współpracujących w ciągu najbliższych 5 lat w celu zmiany paradygmatu z gospodarki linearnej na gospodarkę obiegu zamkniętego. REWAISE ujawni pełną wartość wody, biorąc pod uwagę trzy kluczowe czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne, które należy wykazać dla lepszego zrozumienia jej wartości:

 • wartość w wodzie wynikająca z odzysku i efektywnego wykorzystywania substancji takich jak składniki odżywcze, minerały, chemikalia i metale, a także materii organicznej i energii zawartych  w strumieniach wody surowej i zużytej.
 • wartość z wody, wynikająca ze znaczenia wody dla gospodarki oraz przedsiębiorstw powiązanych z sektorem wodno-ściekowym, w szczególności MŚP.
 • wartość wody, wynikająca z funkcji jakie pełni woda w aspekcie społecznym, zdrowotnym oraz ogólnego dobrostanu umożliwiając prawie wszystkie działania gospodarcze, przy jednoczesnym znaczącym śladzie wodnym, jakim cechuje się większość wyrobów, co z kolei wpływa na aspekty środowiskowe związane ze zużyciem energii i transportem.

Przez wykazanie prawdziwej i pełnej wartości wody projekt REWAISE promuje efektywne korzystanie z jej zasobów, recykling wody, a także odzysk energii i wartościowych materiałów zawartych w strumieniach wody surowej, jak i w ściekach. Opracowane rozwiązania mają skutkować:

 • zmniejszeniem zużycia wody słodkiej o ponad 30% przez zastosowanie alternatywnych źródeł wody,
 • opracowaniem usługi cyklu wodnego o zerowej emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym generowaniu wartości ze składników odżywczych i materiałów odzyskanych z wody surowej i ścieków,
 • innowacyjnymi rozwiązaniami w celu odzyskania składników odżywczych, surowców i minerałów z odsalania wody.

Ponadto w ramach projektu stworzone zostaną nowe modele biznesowe, motywujące do inwestycji związanych z innowacyjną gospodarką wodną i wykorzystaniem nowych technologii oraz wspomagające rozwój MŚP działających w sektorze wodno-ściekowych przez powiązanie użytkowników wody ze specyficznymi potrzebami w zakresie jej wykorzystania. Przyczynią się one do ogólnej poprawy jakości usług wodnych oraz stworzą nowe możliwości rozwoju dla firm oraz nowe miejsca pracy.

Projekt realizowany będzie w formule dziewięciu żywych laboratoriów (Living Labs), obejmujących 5 innowacyjnych zakładów wodociągowych, w tym poznańską firmę AQUANET. Posłużą one jako wielkoskalowe środowisko operacyjne dla zademonstrowania innowacji technologicznych i nowych metod zarządzania w celu zapewnienia zasobooszczędnych dostaw wody w państwach UE.   Dzięki żywym laboratoriom projekt REWAISE przyczynia się do zwiększenia zaangażowania społecznego, wyeliminowania barier normatywnych, usunięcia przeszkód dla zrównoważonych łańcuchów wartości i opracowania wspólnych narzędzi cyfrowych w holistycznym podejściu do społeczeństwa inteligentnego pod względem wody. Koncepcje będą skalowalne i możliwe do wdrożenia w innych gminach i zakładach użyteczności publicznej w Europie i na świecie.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne i cyfrowe opracowane w ramach projektu REWAISE zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem analiz cyklu życia, kosztów i ryzyka oraz weryfikacji efektów działania (ETV). Oceny te posłużą do pobudzenia absorpcji rynkowej nowych technologii, produkcji nowych surowców oraz usprawnienia logistyki produktów pochodzących z recyklingu, a także wykazania rzeczywistych efektów innowacyjnych  procesów uzdatniania wody i produkcji energii.

W ramach projektu JWTŚ-IETU wykona 3 weryfikacje najbardziej zaawansowanych i obiecujących  technologii m.in. dla odzysku surowców ze ścieków, monitoringu wycieków wody i odzysku energii.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum 24 jednostek:

 • FCC AQUALIA SA, Hiszpania
 • Severn Trent Water Limited, Wielka Brytania
 • VA SYD, Szwecja
 • AQUANET Spółka Akcyjna, Polska
 • European Network of Living Labs IVZW, Belgia
 • Hidrotec Tecnologia del Agua SL, Hiszpania
 • Malmo Stad, Szwecja
 • POLYMEM, Francja
 • RESOURSEAS S.R.L., Włochy
 • Bluetechtracker Limited, Irlandia
 • AQUAPORIN AS, Dania
 • Water, Environment and Business for Development SL, Hiszpania
 • Environmental Monitoring Solutions Limited, Wielka Brytania
 • Solar Water PLC, Wielka Brytania
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
 • Universitat de Valencia, Hiszpania
 • Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Republika Czeska
 • Sveuciliste u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Racunarstva, Chorwacja
 • Fundacion Centro Tecnologico de Investigacion Multisectorial, Hiszpania
 • Coventry University, Wielka Brytania
 • Lunds Universitet, Szwecja
 • Politechnika Poznańska, Polska
 • PKF Attest Inncome SL, Hiszpania
 • Universita Degli Studi di Palermo, Włochy

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.08.2025 (60 miesięcy)

Budżet projektu: € 18 816 721,93

Numer umowy: 869496

Koordynator działań realizowanych przez IETU – Izabela Ratman-Kłosińska, Jednostką Weryfikująca Technologie Środowiskowe, email:

Więcej informacji na stroniewww.rewaise.eu

 

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020

 

 


do góry