SMART – system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

 

Celem projektu SMART  jest opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu obejmującego system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K, system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych SMA-X oraz kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT.

Efektem projektu SMART będzie ukierunkowany na aktywizację ruchową system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu z wykorzystaniem spersonalizowanego algorytmu optymalizacji bezpiecznego wysiłku fizycznego o charakterze fizjoprofilaktyki.

 

 

 

Koncepcja systemu SMART (przedstawiona schematycznie na rysunku) obejmuje następujące komponenty:

 • „pico-sieć” urządzeń zewnętrznych do monitorowania stanu człowieka, stanowiąca źródło danych do smartfona;
 • stacja robocza – smartfon z lokalnym oprogramowaniem pozwalającym na odczyt danych z czujników, wprowadzenie danych personalnych, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych, komunikację z serwerem SMART (czyli systemem wirtualnym), prezentację wyników i analiz, jak również zapewnienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy serwerem a użytkownikiem systemu;
 • serwer SMART zapewniający:
 • komunikację ze stacjami roboczymi (smartfonami) poszczególnych użytkowników,
 • komunikację z serwerem meteo,
 • gromadzenie danych,
 • logikę ekspercką,
 • komunikację ze stanowiskami wspierającymi (usługa personalnego rehabilitanta lub lekarza),
 • dedykowane strony WWW użytkownika;
 • serwer meteo z modułem meteorologicznym i bazą danych.

 

Zadaniem IETU jest przygotowanie modułu prognoz parametrów meteorologicznych, wpływających na wydolność organizmu.

Konsorcjum realizujące projekt:

 • COMFORTEL (lider konsorcjum)
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Termin realizacji projektu: 06.2020 – 05.2022 (projekt w okresie utrzymania)

Budżet projektu: 4 516 580 zł, w tym wartość dofinansowania: 3 575 060 zł

Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-045E/19-00 z dnia 09.07.2020r.

Koordynator działań realizowanych w IETU: dr Janina Fudała, email:

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 


do góry