Mod4GrIn – Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu

Projekt Mod4GRIN

W naszych miastach jest za mało zieleni i jej brak coraz bardziej odczuwają ich mieszkańcy. Zielone dachy i ściany to rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia ilości zieleni w przestrzeni silnie zabudowanej. Ich zastosowanie może przynieść w stosunkowo krótkim czasie optymalizację kosztów, nie tylko finansowych, ale również materiałowych i środowiskowych.

Takie rozwiązania wpływają bowiem na zwiększenie retencji wód opadowych, izolacji termicznej budynków, poprawę mikroklimatu oraz estetyki danego miejsca, a tym samym polepszenie samopoczucia człowieka i ogólnej oceny jakości życia w mieście.

Głównym celem projektu jest opracowanie samowystarczalnego, inteligentnego systemu modułowego zielonej infrastruktury miejskiej – Mod4GrIn.

Moduł składa się z zielonego dachu, zielonej ściany oraz roślinności na poziomie gruntu, zaprojektowanych dla budynków w przestrzeni miejskiej. Specjalnie wyselekcjonowane rodzime gatunki roślin odpornych na stres środowiskowy zostaną wykorzystane do nasadzeń. Każdy moduł będzie wyposażony w system obiegu wody oraz aparaturę monitorującą, sterowaną za pośrednictwem Internetu. Źródłem energii będą panele fotowoltaiczne.

Moduł Mod4GrIn będzie przyczyniał się do:

 • łagodzenia skutków zmian klimatu mieście,
 • przywracania funkcji ekosystemów zniszczonych podczas procesu urbanizacji, przez łagodzenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła (kształtowanie lokalnej temperatury i wilgotności powietrza), zwiększenie retencji wód opadowych, przy jednoczesnym ograniczaniu nadmiernego spływu powierzchniowego,
 • poprawy wydajności klimatyzacji powietrza w budynkach,
 • wspierania naturalnej różnorodności biologicznej w miastach.

Szczegółowe cele projektu Mod4GrIn to:

 • selekcja gatunków roślin z lokalnej flory, rosnących w warunkach siedliskowych podobnych do występujących na budynkach i w ich pobliżu (nasłonecznienie, temperatura, wilgotność podłoża i powietrza),
 • zbadanie ich odporności na typowe miejskie stresory: suszę, wysoką temperaturę, niedobór składników pokarmowych,
 • opracowanie i zbadanie składu podłoża glebowego, o parametrach zbliżonych do naturalnych gleb wapiennych,
 • opracowanie, na bazie Internetu Rzeczy (IoT), systemu do sterowania zielonym modułem i gromadzenia danych z obszaru modułu,
 • dostarczenie zasilania elektronice sterującej i pomiarowej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Zielony moduł Mod4GrIn zostanie przetestowany w warunkach środowiska miejskiego.

Wiedza ułatwiająca zrozumienie interakcji i sprzężeń zwrotnych między urbanizacją, procesami ekologicznymi i zmianami klimatu wraz z wytycznymi opracowanymi na podstawie badań naukowych mają kluczowe znaczenie dla wdrażania efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu oraz ochrony lokalnej różnorodności biologicznej.

Konsorcjum projektu:

 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Promotor Projektu
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norwegia
 • CommLED Solutions, sp. z.o.o., Polska

 

Okres realizacji projektu: 2019-2024

Całkowity budżet projektu: 4 484 257 PLN

Numer umowy: NOR/POLNOR/Mod4GrIn/0013/2019-00

Koordynator projektu - dr hab Marta Pogrzeba, prof IETU, email

Kierownik projektu - dr hab. Wojciech Bąba, email:

Więcej informacji na stronie - www.mod4grin.eu

 

 

Projekt “Mod4Grin – Self-sustainable, smart module for city green infrastructure in climate change adaptation” uzyskał finansowanie z Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Konsorcjum projektu

 

 

 

 

 

 


do góry