UPSURGE – Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej dla wsparcia wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach (EU Regenerative Urban Lighthouse)

Projekt UPSURGE dotyczy analizy, wyboru i oceny Rozwiązań Opartych na Przyrodzie – ROP (Nature Based Solution) ułatwiających miastom zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz odnowę środowiska miejskiego. Uczestniczą w nim 23 jednostki – miasta europejskie, uczelnie i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe.

Jednym z celów nadrzędnych jest wypracowanie innowacyjnego podejścia do poprawy jakości powietrza. Realizatorzy projektu utworzą tzw. sieć referencyjną podmiotów, miast i instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych ROP odpowiadających na problemy współczesnych miast i służących ich adaptacji do zmian klimatu.

Projekt pomoże miastom w zidentyfikowaniu ich potencjału odnowy i dostarczy wiedzy oraz wsparcia w regeneracyjnym rozwoju miast. W tym celu powstanie Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej (Regenerative Urban Lighthouse) obejmujący narzędzia takie jak: Indeks Odnowy (ciągły samosprawdzający się mechanizm postępu) oraz Centrum Wiedzy i Konsultacji w zakresie Odnowy Miast motywujące miasta i wspomagające je w działaniach służących regeneracji środowiska miejskiego.

Powstaną również multimodalny system pomiarów kluczowych wskaźników oddziaływania ROP (Key Performance Indicators) oraz model odnowy miejskiej bazujący na zastosowaniu ROP obejmujący aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne. Zostaną wybrane i rekomendowane te ROP, które najbardziej przyczyniają się do wzmocnienia odporności miast na skutki zmian klimatu oraz wpłyną na lokalną poprawę jakości powietrza.

IETU ma istotny udział w projekcie UPSURGE. Naukowcy IETU realizują dwa zadania: opracowanie metody oceny wyników działania ROP w odniesieniu do jakości powietrza i poprawy neutralności klimatycznej oraz utworzenie Centrum Wiedzy i Konsultacji w zakresie Odnowy Miast. IETU jest też odpowiedzialny za komunikację i upowszechnianie rezultatów projektu.

Drugim polskim członkiem konsorcjum UPSURGE jest Miasto Katowice reprezentowane przez Zakład Zieleni Miejskiej. W ramach demonstracji ROP powstaną zielone miejsca przystankowe na obszarze występowania zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła w Katowicach. IETU będzie współpracował z Miastem Katowice, jako konsultant realizacji praktycznych zastosowań ROP w mieście.

Konsorcjum projektu:

 • E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV, Słowenia (Koordynator)
 • ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION, Hiszpania
 • BEEODIVERSITY, Belgia
 • BELFAST CITY COUNCIL, Wielka Brytania
 • BUDAPEST FOVAROS XVIII. KERULET PESTSZENTLORINC-PESTSZENTIMRE ONKORMANYZATA, Węgry
 • BURST NONPROFIT KFT, Węgry
 • COMUNE DI PRATO, Włochy
 • DIMOS PATREON, Grecja
 • FONDAZIONE OPERATE, Włochy
 • FUNDACION AITIIP, Hiszpania
 • GEMEENTE BREDA, Królestwo Niderlandów
 • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), Niemcy
 • INSTITUT WCYCLE MARIBOR - INSTITUT ZA KROZNO GOSPODARSTVO, Słowenia
 • INSTITUTE OF COMMUNICATION STUDIESSKOPJE, Północna Macedonia
 • INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH, Polska
 • KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, Polska
 • OPENCONTENT SOCIETA COOPERATIVA, Włochy
 • POR CONSULT DOO ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, Chorwacja
 • THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST, Wielka Brytania
 • UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN, Austria
 • UNIVERSITAT PASSAU, Niemcy
 • UNIVERSITEIT ANTWERPEN, Belgia
 • UNIVERSITY OF LEEDS, Wielka Brytania

 

Okres realizacji projektu: 2021-2025

Całkowity budżet projektu: € 9 703 462,50

Środki EU: € 9 320 400

Numer umowy: 101003818

Koordynator projektu w IETU: dr Anna Starzewska-Sikorska, email:

 

Źródło finansowania:

H2020-EU.3.5. - SOCIETAL CHALLENGES - Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
H2020-EU.3.5.1. - Fighting and adapting to climate change

 

 


do góry