CICADA4CE – Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych zintegrowanych z aktywnością społeczną w miastach Europy Środkowej

Zmiany klimatu są obecnie jednym z najbardziej znaczących problemów na świecie. Działania w kierunku przeciwstawienia się temu wyzwaniu koncentrowały się głównie na mitygacji. W ostatnich latach wzrosło znaczenie działań adaptacyjnych jako dostosowujących się do skutków zmian klimatu, odczuwanych głównie na terenach miejskich.

Możliwości adaptacyjne miasta powinny obejmować potencjał technologiczny ale także innowacyjny udział społeczno-ekologicznego systemu obejmującego innowacyjne rozwiązania instytucjonalne, organizacyjne i społeczne. Stąd niezbędne jest zastosowanie podejścia integrującego trzy elementy: usługi ekosystemowe, udział inteligentnej społeczności i inteligentnego miasta.

IETU jest koordynatorem projektu, w którym uczestniczy 12 partnerów z Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Włoch i Polski (oprócz IETU miasto Sosnowiec).

Celem projektu jest wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z “twardymi” rozwiązaniami technicznymi. To podejście będzie także powiązane z włączeniem społecznym tworząc w ten sposób adaptację opartą jednocześnie na działaniach ekosystemu i społeczności (Ecosystem-based adaptation with Community based Adaptation – ECbA). W ten sposób projekt wykorzysta naturalnie istniejące ekosystemy (np. zapadliska wypełnione wodą, mokradła, lasy miejskie etc.), które mogłyby wspierać adaptację miasta do zmian klimatu. Działania te będą zintegrowane z udziałem społecznym. Projekt pokaże korzyści wynikające z włączenia tych działań adaptacyjnych do strategii i planów adaptacji.

Konsorcjum projektu:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska (koordynator)
Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Niemcy
Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja
Municipality of Dubnica nad Vahom, Słowacja
IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements, Republika Czeska
City of Breclav, Republika Czeska
LINKS Foundation, Włochy
LAMORO Development Agency, Włochy
Municipality of Nichelino, Włochy
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Słowacja
City of Kranj, Republika Czeska
Gmina Sosnowiec, Polska

 

Okres realizacji projektu: czerwiec 2024 – listopad 2026

Koordynator projektu w IETU: Anna Starzewska-Sikorska, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/cicada4ce/

 

Źródło finansowania:

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa, CE0200553

 

 

 


do góry