WeLASER – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser

W projekcie opracowana zostanie technologia usuwania chwastów za pomocą lasera. Technologia ta ma przyczynić się do ograniczenia ilości stosowanych w rolnictwie chemikaliów. Zakres pracy obejmuje: stworzenie inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz techniki koordynujące działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu. Innowacyjna technologia zostanie oceniona pod kątem wpływu na środowisko i zdrowie, ekonomicznym oraz bezpieczeństwa pracy. Uwzględnione zostaną ponadto aspekty społeczne wdrażania nowego rozwiązania w praktyce.

IETU jest odpowiedzialny za ocenę społeczno-środowiskową z wykorzystaniem analizy cyklu życia (LCA) oraz utworzenie sieci współpracy na rzecz opracowania i rozwoju innowacyjnej technologii.

Realizatorem projektu jest konsorcjum 9 jednostek:

  • Futonics Laser GmbH, Niemcy, lider projektu
  • LZH Laserzentrum Hannover EV, Niemcy
  • Kobenhavns Universitet, Dania
  • Agreenculture, Francja
  • Coordinadora de Organizaciones Deagricultores y Ganaderos Iniciativarural del Estado Espanol, Hiszpania
  • Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, Włochy
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
  • Universiteit Gent, Belgia
  • Van Den Borne Projecten BV, Niderlandy

 

Czas realizacji projektu: 1 października 2020 - 30 września 2023

Budżet projektu: € 5 470 660

Numer umowy: 101000256

Koordynator działań realizowanych przez IETU – dr Janusz Krupanek, email:

Więcej informacji na stroniehttp://www.welaser-project.eu

Twitter - https://twitter.com/welaserproject

 

Prezentacja na YouTube

 

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020

 


do góry