Przedstawiciele IETU w Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji

Do Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji kadencji 2018-2020 zostali powołani przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę, Jan Skowronek, Dyrektor IETU oraz Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju.
W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Michał Gramatyka.
Ponadto lista inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego, czyli dziedzin na których region chce oprzeć swój rozwój, Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 marca br., została rozszerzona przez dołączenie do niej dwóch kolejnych obszarów – zielonej gospodarki oraz przemysłów wschodzących, obszarów uznawanych za priorytetowe w Unii Europejskiej i wspieranych przez specjalne fundusze.
Dotychczas Śląskie miało trzy specjalizacje: medycynę, energetykę i technologie informacyjno-komunikacyjne.
Rozwój zielonej gospodarki będzie skierowany na lepsze gospodarowanie zasobami, wykorzystanie instrumentów gospodarczych sprzyjających ochronie środowiska, wspieranie innowacyjnych projektów, zwiększenie efektywności polityki gospodarki wodą i odpadami oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. W tej kategorii mieszczą się m.in. odnawialne źródła energii, ochrona bioróżnorodności, technologie czystej produkcji, efektywność energetyczna i materiałowa oraz społeczna odpowiedzialność biznesu
Przemysły wschodzące to nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, przyszłościowe dla rozwoju regionu. Wśród nich są tzw. przemysły kreatywne, łączące gospodarkę z kulturą i technologią oraz działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Ponadto do przemysłów wschodzących zaliczane są takie obszary jak mobilność i usługi mobilne, tzw. medycyna spersonalizowana, ekoprzemysły (skoncentrowane na problematyce ochrony środowiska) oraz przemysły morskie.
Zaktualizowana lista inteligentnych specjalizacji ma obowiązywać jeszcze w trwającej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020, ale przede wszystkim w kolejnej, określanej jako perspektywa "2021 plus".


do góry