Naukowcy i przedsiębiorcy z branży odpadowej z Ameryki Łacińskiej z wizytą w IETU

Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami jest celem wizyty studialnej naukowców i przedsiębiorców z Dominikany oraz Gwatemali w Niemczech i Polsce. Specjaliści z IETU zapoznają gości z Ameryki Łacińskiej z polskimi rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi na przykładzie obiektów gospodarki odpadami w Krakowie, Katowicach i Świętochłowicach. Trzydniowa wizyta w IETU rozpocznie się 11 kwietnia br.

Naukowcy i przedsiębiorcy z Dominikany i Gwatemali odbywają podróż studialną do Niemiec i Polski, w trakcie której zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami gospodarki odpadami zapewniającymi odzysk surowców i energii z odpadów oraz metody ich biostabilizacji i unieszkodliwienia. Wizyta organizowana jest w ramach projektu CARE4WASTE – Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami, którego celem jest uświadomienie potrzeby wykorzystywania odpadów jako wartościowych surowców i wprowadzenie dobrych praktyk oraz skutecznej polityki gospodarowania odpadami w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC).

W Niemczech goście z Ameryki Łacińskiej odwiedzą m.in. Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) w Lipsku – centrum badawcze specjalizujące się w zagadnieniach wykorzystania biomasy jako cennego zasobu dla zrównoważonego zaopatrzenia w energię. Ponadto w Lipsku zapoznają się z niemieckimi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, odzysku surowców oraz składowania odpadów komunalnych.

Podczas pobytu w Polsce od 11 do 13 kwietnia zapoznają się z funkcjonowaniem sortowni, składowiska oraz systemem zbiórki odpadów w Krakowie. W Katowicach będą poznawać rozwiązania stosowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, ze szczególnym naciskiem na sortowanie odpadów komunalnych i biostabilizację. Będą również gośćmi przedsiębiorstwa INVESTEKO w Świętochłowicach, gdzie zapoznają się z funkcjonowaniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum jednostek badawczych z Niemiec, Polski (IETU), Panamy, Dominikany oraz Gwatemali, a koordynowany przez Fraunhofer Gesellschaft z Niemiec.

Projekt realizowany jest w ramach programu ERANet-LAC, a środki finansowe na polską część pochodzą z NCBiR

Więcej informacji na stronie projektu - care4waste.net


do góry