Co warto robić, by chronić gleby gruntów rolnych przed zanieczyszczeniem – raport ekspertów Grupy Fokusowej EIP-AGRI

Zanieczyszczenie gleb użytkowanych rolniczo powodowane przez różne źródła pozostaje kluczowym problemem w wielu krajach europejskich. Potrzebne są szybkie, pragmatyczne i niedrogie rozwiązania, aby przede wszystkim zapobiegać zanieczyszczaniu gleb, a jeśli ono nadal występuje, aby ograniczać jego skutki i dążyć do poprawy jakości i żyzności gleb.

Eksperci EIP-AGRI Focus Group „Protecting agricultural soils from contamination” dokonali przeglądu rezultatów badań naukowych i dobrych praktyk, aby odpowiedzieć na dwa najważniejsze dla ochrony i poprawy „zdrowia” gleby użytkowanych rolniczo pytania: Jak zapobiegać zanieczyszczeniu gleb gruntów rolnych? Jak rozwiązać problem gleb zanieczyszczonych? Główne wnioski z prac ekspertów zawiera opublikowany właśnie raport „Protecting agricultural soils from contamination”.

Gleba jest zasobem nieodnawialnym, jednocześnie wrażliwym, podatnym, ale i odpornym, jeśli jest używana we właściwy sposób. Gleby rolnicze narażone są na zagrożenia i niekorzystne oddziaływania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i biopaliwa, ze zmianą nawyków żywieniowych, z degradacją i spadkiem produktywności gleb wynikającymi ze zmian klimatu.

Wyzwania dla nauki i praktyki rolniczej to z jednej strony pełne wykorzystanie potencjału gleb w celu złagodzenia skutków zmian klimatu, z drugiej poszukiwanie alternatywnych kierunków zagospodarowania gleb zanieczyszczonych i niskiej jakości, jak np. produkcja biomasy z roślin energetycznych. Do tego potrzebna jest wiedza, którą można uzyskać z badań długoterminowych, prowadzonych w różnych strefach klimatycznych na poligonach doświadczalnych (living labs), które mogą funkcjonować jako miejsca do oceny opłacalność różnych metod remediacji czy rekultywacji – podkreśla dr hab. Marta Pogrzeba prof. IETU, która brała udział w przygotowaniu raportu. – Zagwarantowanie produkcji i konsumpcji bezpiecznej i dobrej jakości żywności, promowanie zrównoważonych praktyk w rolnictwie wymaga wykorzystania potencjału badań naukowych i innowacji.

Badania naukowe i dobre praktyki mają kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia, monitorowania i pomiaru skutków działalności rolniczej zarówno na glebach dobrej jakości, jak i słabych oraz zanieczyszczonych. Potrzebna jest dodatkowa wiedza na temat zachowania funkcji gleby oraz długoterminowego procesu poprawy żyzności gleby.

Zobacz:

Przejdź do Starting paper

Przejdź do Final report

Informacje na temat EPI-AGRI Focus Groups znajdują się w Focus Group brochure and EIP-AGRI Focus Group Charter 

 


do góry