Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

Ponowne wykorzystanie wody w połączeniu z propagowaniem stosowania w przemyśle technologii umożliwiających efektywne gospodarowanie wodą może przyczynić się do ograniczenia deficytu wody. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody zarówno do celów rolniczych, jak i przemysłowych.

Zasoby wodne znajdują się pod coraz większą presją, która prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Zmiany klimatu, a szczególnie susze, w dużym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia dostępności wody wynikającej z rozwoju miast i rolnictwa.

25 maja br. ukazało się nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody zarówno do celów rolniczych jak i przemysłowych.

Wobec deficytu wody w Polsce otwiera ono nowe możliwości dla innowacyjnych technologii. Niezbędne są nowe, wysokosprawne rozwiązania dla ponownego wykorzystanie wody, umożliwiające efektywne gospodarowanie wodą w przemyśle, a także wodooszczędne techniki nawadniania w rolnictwie. Muszą one co najmniej spełniać wymagania określone w nowym rozporządzeniu.

Działająca w IETU Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe oferuje weryfikację efektu działania technologii dla ponownego wykorzystania wody w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE) pod kątem wymagań zawartych w rozporządzeniu.

Weryfikujemy w sposób bezstronny czy deklaracja wytwórcy technologii dotycząca efektu działania technologii w zakresie jakości uzyskiwanych ścieków oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami zawartymi w rozporządzenia lub lepsza – Izabela Ratman, kierownik JWTŚ-IETU. – Jako jednostka inspekcyjna, do potwierdzenia efektu działania wykorzystujemy znormalizowane procedury ETV oraz wiarygodne wyniki badań. Jest to istotne z punktu widzenia nabywcy, który dokonując wyboru innowacyjnej technologii z jednej strony szuka najskuteczniejszego rozwiązania a z drugiej minimalizuje ryzyko. Świadectwo weryfikacji ETV UE zaspokaja obydwie te potrzeby – podkreśla Izabela Ratman.

Na weryfikację można uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce część 2 Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Naprawdę warto skorzystać z tego dofinansowania i zweryfikować z nami technologię, tym bardziej, że oferta konkurencyjna nowych rozwiązań powstających w Holandii czy Hiszpanii szybko się poszerza w odpowiedzi na potrzeby rynku – komentuje Izabela Ratman-Kłosińska, kierownik JWTŚ-IETU. – Uważam, że i polscy przedsiębiorcy powinni pomyśleć o uzyskaniu Świadectwa Weryfikacji ETV UE do budowania swojej pozycji na rynku, a przede wszystkim do wykazania nabywcy, że ich rozwiązanie jest skuteczne, wiarygodne oraz zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

 

 

 


do góry