#V4RIT-SUARR – przyznane finansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego

Projekt V4RIT-SUARR złożony przez konsorcjum w składzie IETU (PL), IURS (CZ) , SPECTRA (SK) oraz LEDA (UA) znalazł się w grupie 80 projektów, które w letnim naborze otrzymały finansowanie z Funduszu Wyszehrackiego.

Rada Ambasadorów Funduszu Wyszehradzkiego podjęła decyzję, że wsparcie otrzyma 80 projektów w ramach letnich naborów do Visegrad Grants, Visegrad+ Grants oraz Strategic Grants. Niezmiernie się cieszymy, że wśród nich jest projekt konsorcjum w składzie IETU (PL), IURS (CZ), SPECTRA (SK) oraz LEDA (UA). Zobacz listę zakwalifikowanych projektów

Projekt V4RIT-SUARR – V4 Regions in Transition Supporting Ukraine Redevelopment and Reconstruction  jest jednym z 17 wniosków, które zakwalifikowano do finansowania z programu Visegrad + Grants.

Dziękujemy naszym Partnerom i wspólnie zabieramy się do pracy.

Visegrad Fund

Program dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) wspierający współpracę transgraniczną w obszarach przygranicznych lub w całym regionie na rzecz kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego itp.

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4) czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów z położeniem szczególnego nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Każdy projekt powinien dotyczyć jednego lub dwóch obszarów tematycznych programu:

  • Kultura i wspólna tożsamość
  • Edukacja i budowanie potencjału
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Wartości demokratyczne, media
  • Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
  • Rozwój lokalny, środowisko, turystyka
  • Rozwój społeczny

do góry