IETU o adaptacji do zmian klimatu na II Śląskim Konwencie Klimatycznym – CLIMATE-CON 2023

CLIMATE-CON 2023 zorganizowany po raz drugi przez Śląski Urząd Marszałkowski był miejscem dyskusji o przyszłości regionu w dobie zmian klimatu. IETU promował działania służące adaptacji do zmian klimatu, zwiększeniu ilości zieleni w miastach, poprawie jakości powietrza i ochronie zdrowia mieszkańców.
W panelu „Innowacje dla klimatu – debata śląskich instytutów” udział wzięła dr hab. Marta Pogrzeba, Dyrektor IETU.

Uczestnicy II CLIMATE-CON 2023 11 i 12 października br. mieli okazję, by zapoznać się szczegółowo z problematyką ochrony środowiska, dotyczącą województwa śląskiego, ale i całej Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował wydarzenie na Stadionie Śląskim. Złożyło się na nie 28 paneli dyskusyjnych, podczas których ponad 90 prelegentów omawiało tematy ściśle związane z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian, a także poprawą jakości powietrza. Tematyka sesji dotyczyła m.in.: transformacji regionów górniczych, działań adaptacyjnych, technologii dla klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego.

W sesji inaugurującej CLIMATE-CON 2023 wzięli udział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Virginijus Sinkevičius, komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska oraz Magda Kopczyńska, dyrektor generalna dyrekcji ds. mobilności i transportu.

Urząd Marszałkowski zaprezentował projekty proekologiczne finansowane z programu LIFE EU – LIFE-IP COALA oraz Śląskie. Przywracamy błękit”. Prezentowana była także aplikacja „Śląskie. Smog stop”, w którą przygotowały IETU oraz Śląski Centrum Chorób Serca w ramach projektu InfoSmog-MED.

Stoisko IETU odwiedziło wielu uczestników – pracowników JST, przedstawicieli GZM oraz organizacji z nimi powiązanych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorców i mieszkańców. Bardzo ciekawe były liczne rozmowy z uczniami i studentami, którzy licznie uczestniczyli w pierwszym dniu CLIMATE-CON 2023 biorąc udział w warsztatach.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się prezentowany samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej, który służy do oceny przydatności wybranych rodzimych gatunków roślin na zielone dachy i ściany. Wyposażony jest również w system gromadzenia i obiegu wody opadowej oraz aparaturę monitorującą, sterowaną za pośrednictwem Internetu. Źródłem energii są panele fotowoltaiczne. Badania prowadzone są w ramach projektu MOD4GRIN.

Dużo rozmów dotyczyło działań związanych z adaptacją do zmian klimatu – informuje Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. – Plany adaptacji i analizy przestrzenne pozwalające zdiagnozować sytuację w miastach, które IETU przygotowuje dla miast, nie tylko naszego regionu, stanowią istotny element budowania odporności miast na skutki zmian klimatu. Równocześnie, co jest niezwykle ważne, pomagają miastom wyznaczyć i realizować cele związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Jako instytut badawczy służymy wiedzą ekspercką i doświadczeniem, które miasta mogą wykorzystać w swoich strategiach rozwoju uwzgledniających także mitygację i adaptację do zmian klimatu.

W sesji „Nauka dla klimatu” odbył się panel „Innowacje dla klimatu – debata śląskich instytutów”, w którym udział wzięła dr hab. Marta Pogrzeba, dyrektor IETU, dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytut Technologii Paliw i Energii oraz dr inż. Mariusz Kruczek, przedstawiciel, Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

CLIMATE-CON na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń związanych z ochroną środowiska jakie odbywają się na Śląsku. Potrzebujemy takich wydarzeń, aby podyskutować o problemach jakie pojawiają się w zakresie szeroko rozumianej transformacji energetycznej i związanych z tym zjawisk – podkreśla dr hab. Marta Pogrzeba, dyrektor IETU. – Społeczeństwo musi zostać poinformowane, że istnieją rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, które mogą wspomóc nas w codziennym życiu, ograniczając do minimum skutki negatywnych zjawisk pogodowych. W tym roku na debacie śląskich instytutów przedstawiłam szereg innowacyjnych rozwiązań jakimi IETU może pochwalić się w zakresie ochrony środowiska, adaptacji miast do zmian klimatu czy też oceny jakości powietrza jakim oddychamy.

II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 uzyskał status wydarzenia towarzyszącego dla Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbywającego się w Brukseli 9-12 października br.

Opracowała W. Jarosz

 

 


do góry