Rusza projekt Mod4GrIn – aby miasta były bardziej zielone. Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu

Tym razem w formie wideokonferencji odbyło się 8-9 września br. spotkanie wprowadzające (kick-off meeting) partnerów projektu Mod4GrIn – Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu. Liderem Projektu jest IETU, a partnerami Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) z Norwegii oraz polska firma CommLed Solution z Gliwic. Projekt uzyskał finansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Badania stosowane”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu jest opracowanie samowystarczalnego, inteligentnego systemu modułowego dla zielonej infrastruktury miejskiej, w którym zostaną zastosowane rodzime gatunki roślin, odporne na typowe miejskie stresory: suszę, wysoką temperaturę, niedobór składników pokarmowych.

W pierwszej części spotkania nastąpiła prezentacja wszystkich partnerów, przybliżone zostały najważniejsze zasady współpracy i komunikacji. Następnie przeanalizowano plan badań i harmonogram pracy na najbliższe miesiące.

Wszyscy chcemy, aby nasze projekty kończyły się sukcesem – mówi dr hab. Marta Pogrzeba, koordynator projektu. – Sposobem na zwiększenie naszej efektywności jest dobry start projektu, dlatego tak ważne jest pierwsze spotkanie, na którym doprecyzowano zadania badawcze oraz wdrożeniowe. IETU jako jeden z członków konsorcjum realizującego projekt Ministerstwa Środowiska 44MPA uczestniczył w przygotowaniu miejskich planów adaptacji dla 8 śląskich miast teraz chcemy przygotować rozwiązanie praktyczne umożliwiające wprowadzenie zieleni do tych części miasta, które są najbardziej zabetonowane. Dodatkowo zależy nam, aby to rozwiązanie zwiększało bioróżnorodność w miastach, a jednocześnie ograniczyło koszty związane z utrzymaniem.

Moduł zaprojektowany dla budynków w przestrzeni miejskiej będzie się składał z zielonego dachu, zielonej ściany oraz roślinności na poziomie gruntu. Będzie wykorzystywał rodzime gatunki roślin odpornych na stres środowiskowy, wyposażony będzie w system obiegu wody oraz aparaturę monitorującą, skonfigurowaną w oparciu o Internet Rzeczy (IoT), a zasilanie modułu oparte będzie na wykorzystaniu energii słonecznej (panele fotowoltaiczne).

Jednocześnie należy podkreślić, że naukowcy z IETU będą współpracować z dr Hansem Martinem Hanslinem z NIBIO, który ma wieloletnie doświadczenie wykorzystaniu gatunków rodzimych w zakładaniu zielonych ścian i dachów.

 

 


do góry