STOP COVID – Aplikacja ProteGO Safe

Aplikacja ProteGO Safe powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna. Może skutecznie zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jest jednak jeden warunek: powinno z niej korzystać możliwie najwięcej osób.

Aplikacja ProteGo Safe ma dwie główne funkcje:

  1. Pierwsza funkcja – aplikacja analizuje nasze otoczenie. W momencie, kiedy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się nasz telefon, zachoruje – dostaniemy odpowiednią informację. Nie dowiemy się, kto zachorował. Dowiemy się za to, jak się zachować i co zrobić, by zadbać o swoje zdrowie.
  2. Druga funkcja – aplikacja umożliwia nam samokontrolę stanu zdrowia. To swoisty „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy. To rozwiązanie oparte jest o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Podobne aplikacje działają już w innych krajach UE: Czechach, Danii, Niemczech, Irlandii, Włoszech i Łotwie. We wrześniu Komisja Europejska rozpoczęła testy bramy sieciowej by połączyć krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania.

Więcej informacji o aplikacji można uzyskać na stronie gov.pl.

 

 

 


do góry