Spotkanie LIFEproETV z przedstawicielami Europejskiego Biura IPPC i Dyrekcją Generalną ds. Środowiska dot. współpracy w zakresie ETV

Czy ETV może wspierać wdrażanie dyrektywy IED i odwrotnie? LifeproETV sprawdził tę możliwość podczas spotkania z Europejskim Biurem IPPC i Dyrekcją Generalną ds. Środowiska w celu omówienia współpracy w zakresie ETV.

Jedną z opcji rozważanych w projekcie LIFEproETV jest stworzenie ścieżki umożliwiającej przekazywanie informacji z programu ETV do tzw. „Procesu Sewilskiego”, w ramach którego na mocy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) ustanawiane są dokumenty referencyjne (BREF) dotyczące najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques - BAT). ETV wykazuje istotny potencjał we wspieraniu wdrażania polityk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie tych, które odnoszą się do wymagań funkcjonalnych technologii. Wskazanie sposobu wykorzystania tego potencjału jest ważnym czynnikiem, który może wzmocnić wykorzystanie i rozpoznawalność ETV na rynku, a zwłaszcza zwrócić uwagę dostawców oferujących innowacyjne, wysokosprawne technologie, skutkujące ograniczonym wpływem na środowisko danego sektora przemysłu.

Więcej informacji na: https://lifeproetv.eu/pl/spotkanie-lifeproetv-z-przedstawicielami-europejskiego-biura-ippc-i-dyrekcja-generalna-do-spraw-srodowiska-dotyczace-wspolpracy-w-zakresie-etv/

 


do góry