Zaproszenie na webinarium IETU – Uprawa roślin pod wpływem różnych spektrum światła uzyskanych w technologii LED. Wpływ na stan fizjologiczny roślin, 15.04.2021

Prowadzący: dr Szymon Rusinowski, IETU

Rozwój technologii półprzewodnikowych doprowadził do zastąpienia konwencjonalnego oświetlenia podstawowego, oświetleniem wykonanym w technologii LED. Diody LED zawdzięczają swój sukces przede wszystkim; dużo większej wydajności (oszczędność energii elektrycznej) oraz żywotności. Ta technologia daje również duże możliwości w uprawie roślin, głównie dzięki możliwości uzyskania dowolnego spektrum światła. Ta możliwość jest zarówno zaletą jak i wadą, gdyż istnieje potrzeba doboru optymalnego spektrum na podstawie badań w zależności od uprawianej rośliny (gatunek jak i odmiana).

Celem prowadzonych eksperymentów była ocena wpływu różnych spektrów światła uzyskanych przy pomocy technologii LED oraz przy różnym natężeniu na produkcję siewek dwóch odmian sałaty (Lactuca L. Cv. Jolito oraz Cv. Lamberto) oraz na prowadzenie różnych gatunków i odmian matecznika roślin ozdobnych

Do eksperymentu wykorzystano oprawy oświetleniowe LED dostarczone przez firmę CommLED Solutions Sp. z o.o. posiadające różne spektra tj. światło białe (LW), światło białe z dodatkiem bliskiej podczerwieni (LWFR) oraz dwa spektra składające się z mieszaniny światła niebieskiego oraz czerwonego z dodatkiem bliskiej podczerwieni (LB – większa ilość barwy niebieskiej, LR – mniejsza ilość barwy niebieskiej). Skuteczność rozwiązań weryfikowana była względem konwencjonalnej sodowej lampy wyładowczej (HPS). Przed rozpoczęciem eksperymentów, wszystkie oprawy ustawiono na ten sam pożądany poziom natężenia. W każdym z eksperymentów wykonano pomiary parametrów wzrostowych oraz przeprowadzono pomiary parametrów fizjologicznych przy pomocy analizatora gazów w podczerwieni (IRGA), fluorymetru oraz optoelektronicznego miernika do pomiaru względnych zawartości barwników roślinnych.

Największą biomasę dla sadzonek sałaty uzyskano w wariancie LR, ponadto najwyższe wartości parametrów fotosyntezy obserwowano w wariantach LR i LB. Pomimo uzyskanych wyników obserwowano odpowiedź odmianowo specyficzną pod wpływem badanych spektrów światła. W eksperymencie na roślinach ozdobnych, największy przyrost biomasy w czasie, pomiędzy przycinaniem, obserwowano w wariantach LR i LB. Ze względu na gęstą architekturę liści badanych roślin, u tych o największym przyroście obserwowano niższe zawartości barwników. Pomimo uzyskanych wyników w przeprowadzonych eksperymentach obserwowano odpowiedź odmianowo oraz gatunkowo specyficzną pod wpływem badanych spektrów światła.

 

Data i miejsce seminarium: 

15 kwietnia 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 13 kwietnia 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry