#UPSURGE – spotkanie konsorcjum projektu w Passau

W dniach 21-22 lutego 2024 r. przedstawicielki IETU uczestniczyły w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu #UPSURGE w Passau w Niemczech. W ciągu dwóch dni partnerzy projektu zaprezentowali efekty zrealizowanych zadań. Dokładnie omówiono wszystkie pakiety pracy, podsumowując je konstruktywnymi dyskusjami.

Przedstawiono m.in. stopień zaawansowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach demonstracyjnych, ogólną ocenę NBS’ów, a także postępy w montażu czujników i związanych z nimi pomiarami jakości powietrza. Pokazano stopień zaawansowania prac dotyczących modelowania usług ekosystemowych czy aplikacji mobilnych. Dużo uwagi poświęcono na doprecyzowanie i skonkretyzowanie narzędzi i usług oferowanych przez Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej dla wsparcia wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach, czyli EU Regenerative Urban Lighthouse. Nie zabrakło również przykładów działań rozpoczętych przez Miejskie Laboratoria tzw. Place Laby w Katowicach, Budapeszcie, Bredzie, Mariborze i Belfaście, a także cennej wymiany doświadczeń. Na koniec omówiono promocję i upowszechnianie rezultatów projektu, skupiając się na tym, co można zrobić, aby uzyskać jak najlepsze efekty.


do góry