Przyszłość rolnictwa to innowacyjne technologie

W tym tygodniu przedstawiciele IETU wzięli udział w dwóch konferencjach, które łączyła tematyka innowacyjnych rozwiązań. Ignorowanie zmian klimatycznych nie jest żadnym rozwiązaniem. Każdy rolnik indywidualnie radzi sobie z zagrożeniami suszą, ulewami czy gradobiciem, jednak działać można i trzeba także z perspektywy bardziej globalnej. Nowe praktyki rolnicze, ograniczające emisję dwutlenku węgla i zatrzymujące go w glebie, mają pomóc w walce z ociepleniem klimatu, a także innowacyjne technologie.

Dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU była na organizowanym w Dubrowniku 12-16 lutego br. 59th Croatian & 19th International Symposium on Agriculture, które mają umożliwić lepszy transfer osiągnięć naukowych, przyjaznych klimatowi innowacji i technologii do praktyki. Na Sesji Agroecology, Sustainable Agriculture and Climate Change zaprezentowała rezultaty projektu MOD4GRIN.

Samowystarczalny system inteligentnych modułów dla zielonej infrastruktury miejskiej, w składa którego wchodzą zielony dach, ściany i roślinności na poziomie gruntu z odpornymi na stres rodzimymi gatunkami roślin, wyposażony w system gromadzenia wody opadowej, podlewania oraz urządzenia monitorujące temperaturę, wilgotność oraz opad pyłu skonfigurowane w oparciu o Internet Rzeczy (IoT) i zasilane energią słoneczną wzbudził duże zainteresowanie – mówi dr hab. Marta Pogrzeba.

Wyposażenie zielonej infrastruktury w sieć czujników, inteligentny system nawadniania i zasilanie poprzez fotowoltaikę może w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do optymalizacji jej kosztów, nie tylko finansowych, ale także materiałowych i środowiskowych.

Sympozjum zgromadziło ponad 500 uczestników, a w 11 sesjach zaprezentowano naprawdę bardzo szeroką problematykę związaną zarówno z agrotechniką jak i branżami okołorolniczymi, jak m.in. zielone technologie w rolnictwie, rośliny inwazyjne i patogeny zagrożeniem dla rolnictwa i bioróżnorodności, ekologia rolnicza, rolnictwo organiczne, zmiany klimatu czy strategie konsumenckie – dodaje dr hab. Marta Pogrzeba.

Natomiast dr Janusz Krupanek i Piotr Cofałka zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju byli na XIX Konferencji Rolnictwa Cyfrowego w Kamieniu Śląskim (12-14 lutego), na której spotkali się naukowcy i praktycy branż rolniczych i około rolniczych. Organizatorami konferencji są firma Agrocom Polska Jerzy Koronczok przy współpracy z firmą Claas Polska. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. inteligentne odżywanie roślin, zróżnicowanie dopasowanie zabiegów: uprawy, nawożenia, siewu oraz ochrony roślin do zmiennych przestrzennie warunków glebowych, innowacyjne rozwiązania techniki rolniczej m.in. opierające się na wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji (AI).

Dr Janusz Krupanek wpisując się w tematykę związaną z ekologicznymi trendami w rolnictwie precyzyjnym omówił rezultaty projektu WeLASER związane ze zrównoważonym zwalczaniem chwastów w uprawach rzędowych za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser.

Zastosowanie ruchomego lasera światłowodowego o dużej mocy pozwala na odpowiednie do potrzeb dawkowanie promieniowania niszczącego chwasty – mówi dr Janusz Krupanek, koordynator projektu WeLaser w IETU. – Promień lasera jest kierowany dokładnie na merystemy wierzchołkowe (stożki wzrostu) chwastów, których lokalizację określa zaawansowany układ, oparty o Sztuczną Inteligencję i system kamer detekcji. System inteligentnego rozpoznawania otoczenia i nawigacji robota wykorzystuje: kamerę RGB, metody z zastosowaniem LIDARu, kamery Time of Flight oraz pozycjonowania opartego o system nawigacji satelitarnej – GNSS.

Rolnictwo czekają zmiany – zarówno cyfrowe, jak i regeneratywne związane z zatrzymywaniem CO2 w glebie, kształtowaniem kulturowego krajobrazu rolniczego, zwiększeniem żyzności gleby, produkcja wysokiej jakości żywności bez pestycydów. Użycie lasera do usuwania chwastów w uprawach rzędowych może doprowadzić do znacznego ograniczenia lub eliminacji herbicydów.

Rolnicy są coraz bardziej otwarci na technologie rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego, choć następuje to powoli, dlatego duże znaczenie mają konferencje upowszechniające i promujące powstające obecnie innowacyjne rozwiązania – dodaje dr Janusz Krupanek. – Dla środowiska przyrodniczego oraz jakości produkowanej żywności ogromne znaczenie ma ograniczenie negatywnych skutków ekologicznych traktowania pola uprawnego jako jednolitego obszaru w przypadku stosowania nawozów sztucznych oraz pestycydów i herbicydów.

Konferencja po raz kolejny dostarczyła argumentów na potwierdzenie tezy, że w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym istnieją uzasadnione przesłanki do wdrażania technik rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego.

 

Więcej informacji - Youtube


do góry