Warsztaty – Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP? – Katowice 26 marca 2019

Warsztaty, współorganizowane przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, stanowią forum dyskusji na temat poprawy ogólnej efektywności gospodarowania zasobami w recyklingu odpadów opakowaniowych, aby stała się ona  opłacalna dla MŚP z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych polityk i tendencji UE, aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz dobrych praktyk. Warsztaty zorganizowane są jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy unijnej „EU Industry Days” 2019.

Data i miejsce
26 marca 2019, Katowice
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Program warsztatów

Rejestracja on-line

 

Szczegółowe informacje
Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, email:

 

Organizatorzy

Warsztaty organizowane są w ramach EREK - Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów

Więcej informacji dot. sieci EREK na stronie interenetowej: www.resourceefficient.eu

 


do góry