Warsztaty Innowacji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – projekt CIRC4Life, Kraków 12-15.11.2018

80 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin: decydentów, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli społeczeństwa z 17 krajów Europy, Azji i Afryki, w tym również członkowie konsorcjum realizujący projekt CIRC4Life wzięło udział w dniach od 12 do 15 listopada 2018 w Krakowie w Warsztatach Innowacji. Warsztaty organizowane zostały w ramach projektu CIRC4Life - Gospodarka o obiegu zamkniętym w zarządzaniu cyklem życia produktów i usług.

W trakcie zajęć, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, uczestnicy dzielili się pomysłami i spostrzeżeniami, wspólnie wypracowywali innowacyjne rozwiązania, które zastosowane w praktyce, przez konkretne przedsiębiorstwa przyczynią się do wprowadzenia nowoczesnych modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym. Modele te zakładają nie tylko minimalne  zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale  także  zmiany w produkcji i świadczeniu usług, dzięki  którym  możliwe będzie powtórne wykorzystanie zużytych materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. W dłuższej perspektywie stosowanie obiegu zamkniętego zwiększa konkurencyjność firm, daje nowe możliwości biznesowe i innowacyjne, zachęca firmy do wdrażania wydajniejszych sposobów  produkcji i konsumpcji.

Warsztaty prowadzone były przez zespół specjalistów z Finlandii reprezentujących Laurea University of Applied Sciences.

Zajęcia odbywały się w multidyscyplinarnych i wielokulturowych grupach tematycznych odpowiadających następującym zagadnieniom:

  • projektowanie, produkcja, sprzedaż, recykling i ponowne wykorzystanie domowego i przemysłowego oświetlenia LED,
  • ponowne wykorzystanie i recykling tabletów,
  • produkcja organicznych warzyw,
  • łańcuch dostaw mięsa wieprzowego.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Wypracowane w trakcie warsztatów rozwiązania  wynikają z istniejących problemów i wymagań różnych aktorów łańcucha wartości Stanowią one cenny wkład do projektu CIRC4Life.  Warsztaty stanowiły wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów między jego uczestnikami, prowadzenia dyskusji oraz wymiany doświadczenia i wiedzy.

W dalszej części realizacji projektu zaproponowane rozwiązania zostaną wdrożone w ramach działań demonstracyjnych oraz poddane analizie i ocenie, w szczególności pod kątem zrównoważoności.

Więcej informacji na temat projektu CIRC4Life: www.circ4life.eu

Projekt CIRC4Life finansowany jest z Programu HORYZONT 2020, Nr 776503.


do góry